Limfocyty

Limfocyty stare mają jądro piknotyczne są małe, o średnicy do 9 mikronów. Doświadczalnie stwierdzono, że podwiązanie przewodu piersiowego ductus thora cicus zmniejsza liczbę limfocytów we krwi o 50-60%. Limfocyty mają znacznie mniejsze ruchy pełzakowate niż granulocyty obojętnochłonne, lecz mogą także przenikać z naczyń do tkanek. Zawierają one enzymoplazę oraz inne enzymy, jak lizozym, emkleazę, katepsynę, amylazę i adenosymazę, które jednak nie występują u wszystkich zwierząt. Limfocyty posiadają małe zdolności żerne, spełniają jednak częściowo rolę makrofagów, częściowo zaś mikrofagów, zwłaszcza w niektórych przewlekłych prawach chorobowych, np. w gruźlicy. Dzięki bowiem lipazie mogą one rozpuszczać tłuszczowo-woskową otoczkę bakterii. Rola limfocytów w ustroju nie jest jeszcze dokładnie poznana. Niewątpliwie jednak odgrywają one dużą rolę w zwalczaniu zakażenia. Wiemy, bowiem, że skupienie tkanki chłonnej, szczególnie w węzłach chłonnych, stanowi pierwszy etap walki ustroju z zarazkiem. Należy podkreślić również, że układ chłonny odgrywa istotną rolę w tworzeniu przeciwciał. Doświadczalnie wykazano, że np. aglutyniny najpierw stwierdza się w węzłach chłonnych, a następnie dopiero w surowicy. Obecnie coraz więcej badaczy przychyla się do zdania, że tworzenie przeciwciał związanych z frakcją gamma-globulinową osocza jest czynnością limfocytów i zbliżonych do nich plazmocytów. [patrz też: dentysta rzeszów, dentysta poznań, ]

Tags: , ,

This entry was posted on niedziela, Lipiec 24th, 2016 at 00:00 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.