Monocyty

Monocyty spełniają swoistą rolę w ustroju. Mecznikow nazwał je makrofagami. Wykazują one zdolność do fagocytozy, w mniejszym jednak stopniu niż granulocyty obojętnochłonne. Pochłaniają one barwniki, ciała koloidowe, jądra komórek i rozmaite wytwory przemiany materii. Mniejsza lub większa liczba monocytów we krwi jest wskaźnikiem stanu napięcia czynnościowego układu siateczkowo śródbłonkowego w stanach zdrowia i choroby. Horst twierdzi, że komórki siateczkowo-śródbłonkowe w stanie czynnym oraz monocyty krwi mogą pochodzić z każdego miejsca układu siateczkowo-śródbłonkowego, które znajduje się w stanie przerostu lub zapalenia. Badania czynności układu siateczkowo-śródbłonkowego nie są jeszcze daleko posunięte. Głównym zadaniem układu siateczkowo-śródbłonkowego jest walika z zakażeniem. Czynna mezenchyma dąży do zniszczenia zarazka już w miejscu, jego wniknięcia do ustroju dając odczyny miejscowe. Może wtedy nastąpić tworzenie się specjalnych postaci komórkowych, jak np. komórek Ligaza w gruczole gruźliczym, komórek Mikulicza w twardzieli. [przypisy: kardiolog Wrocław, nefrolog, mezoterapia igłowa ]

Tags: , ,

This entry was posted on niedziela, Lipiec 24th, 2016 at 00:00 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.