Hematoporfiryna

Zelazo tkwiące w cząsteczce heminy jest niewątpliwie związane „organo-metalieznie, można go usunąć tylko za pomocą bardzo energicznych czynników, jak roztworem bromowodoru w kwasie octowym bezwodnym, Rozkład odbywa się według równania :

04 Cl Fe + 2HBr + 2H;o C, , Has 06 + Fe Cl

Hematoporfiryna rozpuszcza się dość łatwo w eterze i alkoholu, dając roztwory o pięknej barwie czerwonej. Posiada własności zarówno zasadowe, jak kwaśne. Widmo hematoporfiryny w eterowym rozczynie jest bardzo charakterystyczne i podobne do widma mezoporfiryny (patrz niżej).

Roztwory kwaśne hematoporfiryny powodują całkiem odmienne widmo, składające się w rozcieńczonych roztworach tylko z trzech smug. Mezoporfiryna jest analogiem hematoporfiryny, lecz zawiera mniej tlenu. Otrzymuje się ją poddając heminę działaniu roztworu jodowodoru w kwasie octowym. Mezoporfiryna posiada podobnie jak hematoporfiryna własności kwaśne i zasadowe. W wodzie jest nierozpuszczalna, rozpuszcza się nieco, lecz trudniej niż hematoporfiryna, w alkoholu i eterze. Widmo miernie stężonych eterowych roztworów składa się z 7 smug: (zamykanie naczynek warszawa, rowniez Usuwanie brodawek )

Smuga I    k 626—622 11  618 611

Kwas hematynowy. Pod wpływem energicznych środków utleniających, jak kwas chromowy, hemina, podobnie jak hematoporfiryna i mezoporfiryna ulegają kompletnemu rozkładowi, dając między innemi ciało budowy następującej :

CH—C — C— CH2 COOH

Jest to tzw. bezwodnik trójzasadowego kwasu hematynowego. Obok niego występuje odpowiedni imid : C = C— COOH, który, odczepiając amoniak, przeistacza się w poprzednio formułowany bezwodnik. [podobne: cytomel t3, , integracja sensoryczna ]

Tags: , ,

This entry was posted on niedziela, Sierpień 21st, 2016 at 15:05 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.