Okres utajonego pobudzenia

Myograf Mare/ya. Dźwignia d porusza się tutaj w płaszczyznie poziomej i kreśli swe ruchy na szybko obracającym się walcu W, pokrytym papierem okopconym. (przydomowe oczyszczalnie ścieków a kosmetyki naturalne)

Krzywa skurczu izotonicznego. Okres utajonego pobudzenia. Zaznaczywszy chwilę pobudzenia i zapisawszy krzywą skurczu mięśnia, widzimy, że zaczyna się ona podnosić nie wtedy, kiedy sygnał Despretza znaczy chwilę pobudzenia, lecz nieco później. Czas, który upływa między chwilą zadziałania podniety a skurczem, nosi nazwę okresu utajonego Ob. Dla mięśnia żaby przy możliwie dobrych warunkach, a więc małem obciążeniu, podniecie maksymalnej i ciepłocie pokojowej okres ten wynosi około sec, Przy podnietach słabszych i obciążeniu większem okres ten może być długi. Podniesienie temperatury skraca okres pobudzenia utajonego, obniżenie ciepłoty wydłuża go. [patrz też: cytomel t3, , integracja sensoryczna ]

Czas trwania skurczu dla różnych mięśni bywa bardzo różny, widzimy z przytoczonej tablicy:

Mięśnie żaby czas trwania skurczu
gastroenemnius . . 0•112
semimembranosus . hyoglossus 0,11

U zwierząt ssących mamy mięśnie szybko i wolno się kurczące; pierwsze są barwy jasnej i zawierają mało sarkoplazmy, drugie są czerwone i zawierają sarkoplazmy więcej,

Tags: , ,

This entry was posted on niedziela, Sierpień 21st, 2016 at 16:14 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.