Otrzymywanie limfy

Krew nie pozostaje przeto w bezpośredniej styczności z elementami tkanin, nie dostarcza im bezpośrednio substancyi odżywczych ani nie pobiera od nich produktów przemiany materyi ; wszelka wymiana substancyi pomiędzy krwią i elementami tkaninowemi odbywa się za pośrednictwem limfy: W układ naczyń limfatycznych włączone są węzły czyli tak zwane gruczoły limfatyczne, w których wytwarzają się białe ciałka krwi; spełniają one bardzo ważną funkcyj, a mianowicie posiadają zdolność zatrzymywania niektórych szkodliwych dla ustroju substancyi, które się dostają do limfy lub do krwi. Czy mamy w tym przypadku do czynienia ze zjawiskami tak zw. pinocytozy, polegającym na tem, że leukocyty zmieniają toksyczne substancye na nieszkodliwe, czy z mechanicznem zatrzymywaniem przez gruczoł elementów szkodliwych, czy w końcu z chemicznem wiązaniem z substancyi trujących trudno dziś orzec; w każdym razie Ascher stwierdził, że limfa otrzymana przez masowanie gruczołów limfatycznych i wprowadzona do krwi temu samemu zwierzęciu wywołuje w organizmie bardzo silne zaburzenia. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy)

Limfę otrzymać możemy z każdego większego naczynia limfatycznego. Najłatwiej otrzymujemy czystą limfę z worka limfatyczno-językowego zaby, wstrzykując jej pod skórę 2 krople 1 0/0 roztworu gdy po upływie paru godzin zawiesimy żabę pionowo, cały pęcherzyk wypełnia się przezroczystą limfą. Większe ilości limf otrzymujemy z przewodu piersiowego. Przewód odnajdujemy bardzo łatwo. Przewód piersiowy zachodzi nieco z tylu poza żyłą i w postaci haczyka wpada do kata, łączącego wymienione dwie żyły. Preparując dokładnie tak, ażeby w zupełności uniknąć krwotoku, podwiązując nawet drobne gałązki tętnie i żył, można bardzo łatwo spostrzec białawą smugę, która po zaciśnięciu nitką lub pincetą wypełnia się mniej lub wiecej przezroczystą cieczą. Pod przewód podprowadzamy: 2 nitki; jedną z nich podwiązujemy przewód tuż obok żyły, drugą umocowujemy nacięcia przewodu. Po umocowaniu kaniuli możemy łatwo zbierać limfę nawet przez czas dłuższy. Ponieważ do przewodu piersiowego wpadają nie tylko naczynia limfatyczne z dolnych kończyn, lecz i wszystkie naczynia z jamy brzusznej, nawet naczynia limfatyczne z przewodu pokarmowego, przeto dla otrzymania zupełnie czystej limfy zwierzę powinno przynajmniej 24 godziny pozostawać bez pokarmów. [podobne: nefrolog, karboksyterapia,  ]

Tags: , ,

This entry was posted on niedziela, Sierpień 21st, 2016 at 14:55 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.