Oznaczenia ilościowe hemoglobiny

Metoda chemiczna Hałdanea i Barerofťa oparta jest na tym fakcie, że I gr. hemoglobiny wiąże 1,34 cm3 tlenu; jeżeli przeto oznaczymy ilość tlenu, wydzieloną z roztworu oksyhemoglobiny, to z łatwością możemy obliczyć, jaki procent hemoglobiny znajduje się roztworze. Wydzielanie tlenu z oksyhemoglobiny za pomocą pompy rtęciowej jest tak samo, jak gazów ze procesem niesłychanie kłopotliwym i nużącym. Hałdane nader dowcipnie wydziela tlen z oksyhemoglobiny, zamieniając ją w methemoglobinę. Otrzymywanie hemoglobiny. Możliwie Świeżą odwłóknioną krew końską lub bydlęcą centryfugujemy w naczyniach około 200 cm. objętości i po odciągnięciu surowicy dodajemy do ciałek taką samą objet0ść 0,90/0 NaCl, następnie centryfugujemy powtórnie; przemywanie takie powtarzamy kilkakrotnie, aż do zupełnego usunięcia surowicy. Przemyte ciałka rozpuszczamy w jak najmniejsej ilości wody przekroplonej 37 0, oziębiamy do 00 i zadajemy objętości tak samo oziębionego eteru. Cała manipulacya powinna się odbywać również w temperaturze O. Otrzymany rozczyn hemoglobiny umieszczamy w lejku rozdzielczym i kłócimy go kilkakrotnie w ciągu dnia. Na drugi dzień lejek pozostawiamy w spokoju i wskutek tego zawartość jego układa się w wodnym naczyniu.  Ostrożnie, otwierając kurek, spuszczamy do szklanki przezroczysta warstwę dolną; jak tylko ponad kurkiem ukażą się pierwsze obłoczki osadu natychmiast go zakręcamy i czekamy kilka godzin; gdy się oddzieli nowa warstwa przezroczystego roztworu, zlewamy również i następnie za pomocą pompy przepuszczamy przezeń powietrze. Oziębiamy płyn w kolbie do 00 i dodajemy 1% objętości czygtego oziębionego alkoholu; wstawiamy kolbe do mieszaniny oziębiającej, którą zmieniamy rano i wieczór. Krystalizacya hemoglobiny końskiej kończy się po 12, bydlęcej 24 godzinach. Druga i trzecia krystalizacya odbywa się bez alkoholu. (Nefrolog Kraków, oraz operacje chirurgiczne)

Metoda kolorometryczna Hoppe-SeyIera. Hoppe-Seyler przygotowuje z najczystszej hemoglobiny roztwór o danym stężeniu n 0/0 Roztwór ten wlewa do hematynometru tj. naczynia o równoległych ściankach szerokości 1 em. Do drugiego takiego samego naczyńka daje odmierzoną ilość krwi (a cm3) i następnie wciąż mieszając nalewa z biurety tak długo wody, (przypuśćmy cm) dopóki zabarwienie w obu naczyniach nie stanie się jednakowe. Łatwo obliczyć, że w badanej krwi znajduje się n procent hemoglobiny. [hasła pokrewne: mezoterapia igłowa, Dentysta Piaseczno, Gabinet Stomatologiczny ]

 

Tags: , ,

This entry was posted on niedziela, Sierpień 21st, 2016 at 15:08 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.