Okres utajonego pobudzenia

Myograf Mare/ya. Dźwignia d porusza się tutaj w płaszczyznie poziomej i kreśli swe ruchy na szybko obracającym się walcu W, pokrytym papierem okopconym. (przydomowe oczyszczalnie ścieków a kosmetyki naturalne)

Krzywa skurczu izotonicznego. Okres utajonego pobudzenia. Zaznaczywszy chwilę pobudzenia i zapisawszy krzywą skurczu mięśnia, widzimy, że zaczyna się ona podnosić nie wtedy, kiedy sygnał Despretza znaczy chwilę pobudzenia, lecz nieco później. Czas, który upływa między chwilą zadziałania podniety a skurczem, nosi nazwę okresu utajonego Ob. Dla mięśnia żaby przy możliwie dobrych warunkach, a więc małem obciążeniu, podniecie maksymalnej i ciepłocie pokojowej okres ten wynosi około sec, Przy podnietach słabszych i obciążeniu większem okres ten może być długi. Podniesienie temperatury skraca okres pobudzenia utajonego, obniżenie ciepłoty wydłuża go. [patrz też: cytomel t3, , integracja sensoryczna ]

Czas trwania skurczu dla różnych mięśni bywa bardzo różny, widzimy z przytoczonej tablicy:

Mięśnie żaby czas trwania skurczu
gastroenemnius . . 0•112
semimembranosus . hyoglossus 0,11

U zwierząt ssących mamy mięśnie szybko i wolno się kurczące; pierwsze są barwy jasnej i zawierają mało sarkoplazmy, drugie są czerwone i zawierają sarkoplazmy więcej,

Tags: , ,

This entry was posted on sobota, Styczeń 6th, 2018 at 16:14 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cytomel t3 dentysta integracja sensoryczna