Funkcja poznawcza w Randomizowanym badaniu Evolocumab

Wyniki badań klinicznych inhibitorów konwertazy proproteinowej subtylizyny-keksyny typu 9 (PCSK9) spowodowały obawy, że te leki lub niski poziom cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL), które wynikają z ich stosowania, są związane z deficytami poznawczymi. Metody
W podgrupie pacjentów z randomizowanej, kontrolowanej placebo próby ewolokumabu dodanej do terapii statynami, dokonaliśmy prospektywnej oceny funkcji poznawczych przy użyciu zautomatyzowanej baterii Cambridge Neuropsychological Test. Pierwszorzędowym punktem końcowym był wynik na indeksie przestrzennej pamięci roboczej funkcji wykonawczej (wyniki wahają się od 4 do 28, przy niższych punktach wskazujących na bardziej efektywne wykorzystanie strategii i planowania). Drugorzędnymi punktami końcowymi były wyniki dla pamięci roboczej (wyniki wahają się od 0 do 279, z niższymi wynikami wskazującymi mniej błędów), pamięć epizodyczna (wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 70, z niższymi wynikami wskazującymi mniej błędów) i prędkość psychomotoryczna (wyniki obejmują zakres od Od 100 do 5100 milisekund, przy czym krótszy czas oznacza lepszą wydajność). Oceny funkcji poznawczych przeprowadzono w punkcie wyjściowym, w 24. tygodniu, w roku i na końcu badania. Podstawową analizą było porównanie nierównomierności średniej zmiany wartości wyjściowej w indeksie przestrzennej pamięci roboczej funkcji wykonawczej między pacjentami, którzy otrzymali ewolokumab i tymi, którzy otrzymali placebo; margines nieineriorności ustalono na 20% odchylenia standardowego wyniku w grupie placebo.
Wyniki
Łącznie 1204 pacjentów obserwowano przez medianę 19 miesięcy; średnia (. SD) zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w czasie w surowym wyniku dla wskaźnika strategii przestrzennej pamięci roboczej funkcji wykonawczej (pierwszorzędowy punkt końcowy) wynosiła -0,21 . 2,62 w grupie otrzymującej ewolokumab i -0,29 . 2,81 w grupie placebo (P <0,001 dla nie mniejszej wartości, P = 0,85 dla wyższości). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w drugorzędowych punktach końcowych wyników dla pamięci roboczej (zmiana surowego wyniku, -0,52 w grupie evolocumab i -0,93 w grupie placebo), pamięci epizodycznej (zmiana surowego wyniku, -1,53 i -1.53) lub prędkości psychomotorycznej (zmiana surowego wyniku, odpowiednio 5,2 milisekundy i 0,9 milisekundy). W analizie eksploracyjnej nie stwierdzono związku między poziomem cholesterolu LDL a zmianami poznawczymi.
Wnioski
W randomizowanym badaniu z udziałem pacjentów otrzymujących zarówno ewolokumab, jak i placebo, oprócz leczenia statynami, nie zaobserwowano istotnej różnicy w funkcji poznawczej między medianą wynoszącą 19 miesięcy. (Finansowane przez Amgen; EBBINGHAUS ClinicalTrials.gov number, NCT02207634.)
Wprowadzenie
Stwierdzono, że leczenie statyną, ezetymibem, 2 i konwertaza proproteinowa, subtylizyna-keksyna typu 9 (PCSK9), hamująca ewolokumab3, zmniejsza częstość incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową. Te terapie mogą powodować bardzo niski poziom cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL). Sprawozdania z obserwacji po wprowadzeniu na rynek, badania obserwacyjne i niektóre małe randomizowane badania dotyczące terapii statynami (4,5) sugerowały, że statyny – lub niski poziom cholesterolu LDL, który wynika z ich stosowania – mogą być związane z upośledzoną funkcją poznawczą, co doprowadziło do powstania Food and Drug Administration wydawanie ostrzeżeń w 2012 r.6 Nie jest jednak jasne, czy przypuszczalne niepożądane działanie statyn na funkcje poznawcze można przypisać efektowi obniżenia poziomu cholesterolu LDL lub innym efektom unikalnym dla tej klasy leków.
[podobne: pląsawica huntingtona wiki, układ siateczkowo śródbłonkowy, nfz skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ]
[przypisy: radioterapia stereotaktyczna, zespół kanału guyona, zespoły mielodysplastyczne ]

Tags: , ,

This entry was posted on czwartek, Listopad 1st, 2018 at 10:28 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: radioterapia stereotaktyczna zespół kanału guyona zespoły mielodysplastyczne