helicobacter badania ad 5

Hodowle krwi były pozytywne u wszystkich oprócz jednego z tych pacjentów, którzy mieli pozytywną hodowlę szpiku kostnego. Ponieważ średni czas obserwacji pacjentów przyjmujących klarytromycynę był dłuższy niż wśród osób otrzymujących placebo, zwiększone ryzyko niewykrytego zakażenia kompleksem M. avium w grupie otrzymującej placebo. Model proporcjonalnego zagrożenia dla ryzyka infekcji złożonych M. avium obejmuje korekty dla takich różnic. W grupie klarytromycyny skorygowany współczynnik ryzyka wynosił 0,31 (95-procentowy przedział ufności, 0,18 do 0,53, P <0,001), co stanowi szacunkowo 69-procentowe zmniejszenie ryzyka rozsianego zakażenia kompleksem M. avium. Redukcja ryzyka była mniejsza wśród odbiorców klarytromycyny w Stanach Zjednoczonych niż wśród ich europejskich odpowiedników (60 procent vs. 89 procent). Rozsiane infekcje kompleksem M. avium opracowane w 21 procentach amerykańskich biorców placebo, w porównaniu z 11 procentami europejskich biorców placebo.
Tabela 3. Tabela 3. Względne ryzyko kultury pozytywnej dla kompleksu M. avium, zgodnie z najnowszą liczbą komórek CD4. Większość pacjentów, u których rozwinęły się zakażenia M. avium, miała liczbę CD4 w linii podstawowej znacznie poniżej wartości mediany (Tabela 3). Włączenie najnowszej liczby komórek CD4 do analizy pierwotnej zmniejszyło współczynnik ryzyka do 0,23 (przedział ufności 95%, od 0,14 do 0,44; P <0,001).
Odporność na klarytromycynę
Spośród 19 pozytywnych izolatów od pacjentów z grupy klarytromycyny minimalne hamujące stężenie klarytromycyny wynosiło .g na mililitr lub mniej w 7 izolatach, 4 .g na mililitr w i 512 .g na mililitr lub więcej w 11. W grupie placebo minimalne hamujące stężenie klarytromycyny wynosiło .g na mililitr lub mniej w 27 izolatach, 2 .g na mililitr w 23 i 4 .g na mililitr w 1; 2 izolaty były niedostępne do testowania.
Wszyscy biorcy klarytromycyny z lekoopornymi dodatnimi izolatami (minimalne stężenie hamujące,> 512 .g na mililitr) mieli liczbę komórek CD4 w linii podstawowej 25 na milimetr sześcienny lub mniej (mediana, 10). Wśród biorców klarytromycyny z dodatnimi wrażliwymi na lek izolatami, mediana liczby komórek CD4 w linii podstawowej wynosiła 25 na milimetr sześcienny (P = 0,006). Mediana czasu do wykrycia rozsianego zakażenia kompleksem M. avium wynosiła 385 dni wśród biorców klarytromycyny z lekoopornymi izolatami i 217 dni wśród osób z izolatami wrażliwymi na lek (P = 0,003). Mediana czasu leczenia w tych dwóch grupach wynosiła odpowiednio 12,8 i 5,5 miesiąca.
Śmiertelność
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe przeżywalności Kaplan-Meier dla grup klarytromycyny i placebo. Liczbę pacjentów pozostających w każdej z grup leczenia w każdym 100-dniowym przedziale przedstawiono na dole figury.
W okresie leczenia i obserwacji obserwowano 107 zgonów w grupie klarytromycyny (32 procent) i 137 w grupie placebo (41 procent). Szacowany współczynnik ryzyka wynosił 0,75 (przedział ufności 95%, od 0,58 do 0,97, P = 0,026), 26 procent różnicy w śmiertelności sprzyjającej grupie klarytromycyny. Różnica w śmiertelności między obiema grupami była najbardziej wyraźna w ciągu pierwszych 12 miesięcy badania (ryc. 2)
[przypisy: zespol reynauda, methemoglobina, deca durabolin efekty ]

Tags: , ,

This entry was posted on niedziela, Wrzesień 1st, 2019 at 08:35 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

No Responses to “helicobacter badania ad 5”

 1. Florian Says:

  Brednia brednię pogania

 2. Maksymilian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dla amazonek[...]

 3. Anastazja Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog Żoliborz[...]

 4. Accidental Genius Says:

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

 5. Ksawery Says:

  no to niegroźne czy nie?

 6. Franciszek Says:

  Dobry fizjoterapeuta, na podstawie wyników badań będzie potrafił ocenić

 7. Little General Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: bolący ząb[...]

 8. Marbles Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odszkodowania za wypadek[...]

 9. Crazy Eights Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do skup ziół[...]

 10. Tacklebox Says:

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

 11. Martyna Says:

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

 12. Necromancer Says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

Powiązane tematy z artykułem: deca durabolin efekty methemoglobina zespol reynauda