Methemoglobina

Methemoglobina jest prawdopodobnie izomerem oksyhemoglozbiny i znacznie trwalszym związkiem niż ta ostatnia. Przemiana oksyhemoglobiny w methemoglobinę odbywa się samorzutnie, aczkolwiek bardzo powolnie. Szybko przemiana ta się odbywa pod wpływem niektórych ciał utleniających, jak ozon, jod, chlorany, nadmanganiany, azotyny i azotany, żelazicyanek potasu, a także przez anilinę, toluidynę, acetocenilid, glicerynę i t. p. Przemiana ta może się odbywać także w żywym organizmie, ale tylko pod wpływem takich środków, które mają zdolność wnikać w krwinki, jak tyn amylowy, nitrobenzol, antifebryna i t. p. Tlen methemoglobiny nie może być odczepiony przez zmniejszenie ciśnienia nad jej roztworami. Środki natomiast redukcyjne powodują przemianę w hemoglobinę. Przypuszczają, że methemoglobina i oksyhemoglobina stoją w takim do siebie stosunku, jak tautomeryczne formy związków ketonowych lub enolowych. Roztwory kwaśny i obojętne hemoglobiny mają ubarwienie brunatne, alkaliczne natomiast czerwone. Widmo roztworów methemoglobiny nie jest jeszcze dostałecznie dokładnie zbadane. Roztwory kwaśne powodują bardzo wyraźnie zarysowaną smugę pomarańczowej części widma tuż przed linią cx której położenie dokładniej charakteryzują długości fali 633—623 Podobnie silną smugę stwierdzono w części błękitnej widma, pomiędzy liniami G i F, k 500—495 Oprócz tego zauważono dwie smugi pomiędzy liniami l) i E, lecz nie ma pewności, czy charakteryzują one methemoglobinę, Czy też pochodzą od oksyhemoglobiny lub heminy. Tlenek węglowy może wycisnąć tlen z oksyhemoglobiny; na tej okoliczności polega trujące działanie tlenku węglowego, który łącząc się z hemoglobiną uniemożliwia transport tlenu do tkanek organizmu. Stwierdzono, że śmierć zwierzęcia następuje gdy mniej więcej połowa hemoglobiny została przemieniona w tlenkowęglową hemoglobinę. (zamykanie naczynek warszawa, rowniez Usuwanie brodawek )

Cyanomethemoglobina powstaje gdy kwas pruski działa na methemoglobinę. Pierwotny brunatny roztwór staje się przytem pięknie czerwony. Widmo tego roztworu jest niemal identyczne z widmem hemoglobinowem. Pod wpływem tlenu nie daje oksyhemoglobiny. Produkty rozkładu hemoglobiny i oksyhemoglobiny. Oksyhemoglobina rozkłada się pod wpływem kwasu na dwa ciała, globinę i heminę. Pierwsza należy do ciał białkowych prostszych, t, zw. histonów, a hemina jest związkiem sui generis, którego budowa dokładnie została w zupełności wyjaśnioną. Skład heminy odpowiada wzorowi H 04 N4 FeCl. Otrzymuje się ją najlepiej sposób następujący: Litr kwasu octowego bezwodnego nasyca się solą kuchenną i ogrzewa do temperatury 950; następnie dodaje się 200 orna odwłóknionej krwi. Płyn utrzymuje się w tej temperaturze w ciągu 10 minut a następnie sączy przez płótno. Pn 24 godzinnemu staniu wydziela się kryształki, które po zebraniu na sączku przemywa się wodą, alkoholem i wreszcie eterem. Z jednego litra krwi otrzymuje się 53 gr. heminy. Preparat w ten sposób otrzymany jest krystaliczny lecz niezupełnie czysty. W celu oczyszczenia go rozpuszcza się I gr. heminy z dodatkiem 1 gr. chininy 50 gr. chloroformu i sączony roztwór wlewa do 130 gorącego kwasu octowego nasyconego solą kuchenną. Hemina krystalizuje się w ściętych słupach, rozpuszcza się łatwo w alkaliach, amoniaku i roztworach zasad organicznych, nie rozpuszcza się w kwasach, ocetonie, eterze i chloroformie. Alkohol 800/0 rozpuszcza heminę nieco. [podobne: powiększone węzły chłonne pod pachami, , mielopatia szyjna objawy ]
[przypisy: udar pnia mózgu rokowania, zespół marfana test kciuka, klykciny konczyste zdjecia ]

Tags: , ,

This entry was posted on poniedziałek, Wrzesień 17th, 2018 at 15:03 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klykciny konczyste zdjecia udar pnia mózgu rokowania zespół marfana test kciuka