Metodę Grehanťa i Quinquauďa

Do pośrednich metod zaliczyć należy również metodę wprowadzoną przez Grehanťa i Quinquauďa, a uproszczoną i uzupełnioną ostatnio przez Pleseha i Zuntza. Zasada metody tej polega na wprowadzeniu do krwi ściśle określonej ilości znanego ciała chemicznego, które z jednej strony nie ulega rozkładowi we krwi, a z drugiej łatwo się daje wykryć i ilościowo oznaczyć we krwi. Taką substancyą jest między innemi tlenek węgla (CO— hemoglobina). Jeżeli więc przy określonej temperaturze i ciśnieniu wprowadzi się do ustroju zwierzęcia za pomocą specyalnego przyrządu, pozwalającego jednocześnie podawać powietrze lub tlen, określoną ilość tlenku węgla, to, oznaczywszy potem ilość tlenku, przypadającą na 100 cm krwi danego osobnika, obliczyć można ogólną ilość krwi. X:IOO W:w, gdzie X oznacza ogólną ilość krwi, W ilość wprowadzonego tlenku, a u: ilość tlenku węgla obliczonego w 100 cmg z zaczerpniętej porcyi krwi. Wachholtz zarzuca tej metodzie, jakoby dowolnem było twierdzenie, że wprowadzony tlenek węgla nie ulega w pewnym stopniu spaleniu. Jedynie ścisłą metodą jest bezpośrednia metoda wyprowadzona przez Welckera i Heidenhaina, ulepszona przez Mtillerv oraz Abderhałdena. Metoda ta wymaga jednakże kilkunastu godzin, nie może być stosowana do człowieka, a zwierzę musi przytem paść Ofiarą doświaczenia. Przy metodzie tej obecnie postępuje się w sposób następujący: przede wszystkiem oznaczamy ciężar zwierzęcia, trzymanego przez czas pewien na określonej diecie, a następnie z małej porcyi krwi przygotowuje się w hematinometrze 10/0 rozczyn krwi; następnie wypuszcza się krew z niego możliwie dokładnie. Muller stosując przytem masaż, był w stanie wypuścić w ten sposób 800/0 całkowitej ilości krwi. Następnie naciąga się ostrożnie skórę, usuwa się pęcherz żółciowy wraz z zawartością oraz mocz. (Wszystkie użyte przytem waciki zbiera się do osobnego naczynia i robi Się z nieh wyciąg wodny). Następnie wycina się wszystkie narządy i tkanki, robi się z nich miazgę, siekając i rozcierając czystym piaskiem ; wyciąg wodny z tej miazgi wycisnąć należy za pomocą prasy, przyczem poreya miazgi wzięta dla kontroli nie powinna już wyciśnięciu zawierać hemoglobiny. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy) Zarówno we krwi wypuszczonej bezpośrednio z naczyń jakoteż w całkowitym wyciągu wodnym z narządów i tkanek określamy ilość krwi w ten sposób, że porównywamy za pomocą hematinometrów zabarwienie zebranej krwi i wyciągów z miazgi z zabarwieniem rozczynu 10/0 krwi, poprzednio przygotowanego, Uwzględniając warunki rozcieńczenia i przyjmując, że ilość krwi w jednakowo zabarwionych rozczynach jest ta sama, możemy obliczyć całkowitą ilość krwi, znajdującej się w zwierzęciu wogóle. Z obliczeń Welckera wynika, że u psa krew stanowi 7—90/0 wagi ciała, u królika 5—90/0. Krew człowieka stanowi około 1/13 wagi jego ciała, czyli innemi słowy człowiek ważący np. 65 kilogr. posiada około kg. krwi. [przypisy: powiększone węzły chłonne pod pachami, , mielopatia szyjna objawy, plastyka ud legnica ]
[patrz też: zespół marfana objawy, rumień brzeżny, rakowiak płuc ]

Tags: , ,

This entry was posted on środa, Grudzień 19th, 2018 at 14:53 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rakowiak płuc rumień brzeżny zespół marfana objawy