Metody oznaczania hemoglobiny

Jakościowe sposoby oznaczania hemoglobiny opierają się na jej własnościach chemicznych, krystalizacyjnych i widmowych.

Metody Chemiczne. Hemoglobina nie daje tych barwnych odczynów (z powodu własnego zabarwienia), które charakteryzują białkowe, natomiast odczynem nader charakterystycznym dla hemoglobiny jest to własność łączenia się gazami. Własność wiązania i oddawania tlenu przez hemoglobinę posiada, oprócz olbrzymiej doniosłości biologicznej, ważne rozpoznawcze znaczenie ; najczulsze metody Wykrywania hemoglobiny (więc i krwi) polegają na utlenieniu barwików za pośrednictwem hemoglobiny lub jej pochodnych, zawierających żelazo. Odczyn gwajakowy polega na tern, że hemoglobina przenosi tlen z terpentyny ozonizowanej lub z dwutlenku wodoru. bezbarwny kwas gwajakowy, tworząc zeń błękitny ozonid kwasu gwajakowego. Do starannie oczyszczonej probówki wlewamy 10 kropli świeżo przygotowanej nalewki gwajakowej i 30 kropli 30/0 112 CX, następnie dolewamy powoli kilka badanego płynu, który opada na dno ; w razie obecności hemoglobiny lub jej pochodnych, zawierających żelazo, powstaje na granicy obu płynów błękitne zabarwienie. Odczyn malachitowy. Do 10-ciu kropli leukozwiązku zieleni malachitowej dodajemy 30 kropli 30/0 He 02 — zabarwienie nie powinno wystąpić ; po dodaniu badanego roztworu próba w razie obecności hemoglobiny zabarwia sie na zielono, Odczyn ten czulszy jest od poprzedniego. (zamykanie naczynek warszawa, rowniez Usuwanie brodawek )

Metody krystalizacyjne posiadają małe znaczenie praktyczne, aczkolwiek zapomocą kryształów hemoglobipy można odróżnić nawet rodzaję_krwi. Kryształy oksyhemoglobiny należą do układu rombowego, otrzymane z rozmaitych zwierząt mają jednak rozmaite kształty (ryc. 22). Kryształki Otrzymane z krwi Człowieka i psa mają kształt graniastosłupów, ze Świnki morskiej — czworościanów, z wiewiórki sześciobocznych tabliczek. Ważniejsze metody otrzymywania kryształów heminy (t. zw. Teiehmana). Odrobinę zasuszonej krwi rozcieramy końcem szklanego z jeszcze mniejszą ilością soli kuchennej (0,30/0 w stosunku do hemoglobiny) dodajemy kroplę octu lodowatego, szybko nakrywamy szkiełkiem nakrywkowem i ogrzewamy aż do ukazania się banieczek, Po oziębieniu szukamy pod mikroskopem rombowych kryształków heminy (ryc. 23). Podług Nenckiego i neskiego neeton i kwas solny nulają gie do wykrywania hemoglobiny lub jej pochodnych zawierajvych Żelazo tak samo dobrze, jak kwas octowy lodowaty i sól kuchenna. W tym celu substaneye, w których przypuszczamy obecność krwi lub samą krew, rozpuszczamy w małej ilości do 100/0 kwasu solnego i 10 do 20 ema acetonu. Odparowu powoli płyn na szkiełku zegarkowem, otrzymujemy długie igły heminy. [podobne: nfz łódź sanatoria lista oczekujących, dermatolog na nfz gdańsk, pyralgina ]
[podobne: zespol reynauda, nerwiak zarodkowy, rak nabłonkowy ]

Tags: , ,

This entry was posted on poniedziałek, Grudzień 17th, 2018 at 15:06 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nerwiak zarodkowy rak nabłonkowy zespol reynauda