Otrzymywanie limfy

Krew nie pozostaje przeto w bezpośredniej styczności z elementami tkanin, nie dostarcza im bezpośrednio substancyi odżywczych ani nie pobiera od nich produktów przemiany materyi ; wszelka wymiana substancyi pomiędzy krwią i elementami tkaninowemi odbywa się za pośrednictwem limfy: W układ naczyń limfatycznych włączone są węzły czyli tak zwane gruczoły limfatyczne, w których wytwarzają się białe ciałka krwi; spełniają one bardzo ważną funkcyj, a mianowicie posiadają zdolność zatrzymywania niektórych szkodliwych dla ustroju substancyi, które się dostają do limfy lub do krwi. Czy mamy w tym przypadku do czynienia ze zjawiskami tak zw. pinocytozy, polegającym na tem, że leukocyty zmieniają toksyczne substancye na nieszkodliwe, czy z mechanicznem zatrzymywaniem przez gruczoł elementów szkodliwych, czy w końcu z chemicznem wiązaniem z substancyi trujących trudno dziś orzec; w każdym razie Ascher stwierdził, że limfa otrzymana przez masowanie gruczołów limfatycznych i wprowadzona do krwi temu samemu zwierzęciu wywołuje w organizmie bardzo silne zaburzenia. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy)

Limfę otrzymać możemy z każdego większego naczynia limfatycznego. Najłatwiej otrzymujemy czystą limfę z worka limfatyczno-językowego zaby, wstrzykując jej pod skórę 2 krople 1 0/0 roztworu gdy po upływie paru godzin zawiesimy żabę pionowo, cały pęcherzyk wypełnia się przezroczystą limfą. Większe ilości limf otrzymujemy z przewodu piersiowego. Przewód odnajdujemy bardzo łatwo. Przewód piersiowy zachodzi nieco z tylu poza żyłą i w postaci haczyka wpada do kata, łączącego wymienione dwie żyły. Preparując dokładnie tak, ażeby w zupełności uniknąć krwotoku, podwiązując nawet drobne gałązki tętnie i żył, można bardzo łatwo spostrzec białawą smugę, która po zaciśnięciu nitką lub pincetą wypełnia się mniej lub wiecej przezroczystą cieczą. Pod przewód podprowadzamy: 2 nitki; jedną z nich podwiązujemy przewód tuż obok żyły, drugą umocowujemy nacięcia przewodu. Po umocowaniu kaniuli możemy łatwo zbierać limfę nawet przez czas dłuższy. Ponieważ do przewodu piersiowego wpadają nie tylko naczynia limfatyczne z dolnych kończyn, lecz i wszystkie naczynia z jamy brzusznej, nawet naczynia limfatyczne z przewodu pokarmowego, przeto dla otrzymania zupełnie czystej limfy zwierzę powinno przynajmniej 24 godziny pozostawać bez pokarmów. [podobne: nfz łódź sanatoria lista oczekujących, dermatolog na nfz gdańsk,  ]
[przypisy: radioterapia stereotaktyczna, zespół kanału guyona, zespoły mielodysplastyczne ]

Tags: , ,

This entry was posted on wtorek, Grudzień 18th, 2018 at 14:55 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: radioterapia stereotaktyczna zespół kanału guyona zespoły mielodysplastyczne