Posts Tagged ‘dentysta mokotów’

Live From The Field

[hasła pokrewne: nefrolog, dentysta mokotów, dieta w ciąży ]

Posted by on Luty 13th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Normocyty

Normocyty mogą również wykazywać inne właściwości barwienia się przyżyciowego i zabarwiać się na szaro czerwonawo z odcieniem niebieskim aż do barwy zupełnie niebieskiej. Takie, bowiem normocyty mają zdolność chłonienia oprócz barwników kwaśnych również barwników zasadowych. Jest to związane z podwyższeniem się kwaśności protoplazmy krwinki poniżej pH 6,5. Punkt izcelektryczny przesuwa się wtedy i leży pomiędzy, pH 6,2 – 5,5. W tych warunkach krwinka chłonie niebieski barwnik zasadowy. Takie barwienie się krwinek nazywamy wielobarwliwością, czyli polichromazją lub dyschromazją jest ono wyrazem niedojrzałości krwinki. Zwiększenie się liczby krwinek wielobarwliwych polichromatofile świadczy o wzmożonej czynności części erytroblastycznej, szpiku. Wszystkie te postacie krwinek czerwonych uzyskane przez nakłucie mostka i wciągnięcie do strzykawki miazgi szpiku świadczą o tym, że krwinka czerwona, zanim znajdzie się we krwi w takiej postaci, w jakiej zwykle ją widujemy w stanach normalnych, ulega złożonym procesom dojrzewania trwającym 4 dni oraz że dojrzewanie to odbywa się w szpiku, nie zaś we krwi krążącej. Młode postacie krwinek, znajdujące się we krwi krążącej, świadczą o podrażnieniu szpiku i wzmożonej czynności jego części erytroblastycznej oraz o łatwości przechodzenia ich do krwi. Krwinki czerwone, zarówno w normalnym szpiku, jak i we krwi, mogą wykazywać różną wielkość. Olbrzymia większość normocytów ma średnicę przeciętnie 7,5 mikrona. Mogą jednak zjawiać się normocyty większe o średnicy do 9 mikronów oraz mniejsze do 6,5 mikrona. Są to makrocyty i mikrocyty. [więcej w: dentysta zielona góra, dentysta mokotów, karboksyterapia ]

Posted by on Luty 12th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe