Posts Tagged ‘dentysta płock’

rodzaj komórek ukladu granulocytów

Ten rodzaj komórek układu granulocytów cechuje to, że jądro zatraca delikatne utkanie siateczki chromatyny, jąderka stają się niewyraźne lub nawet zanikają, protoplama zaś zawiera znacznie większą liczbę ziarenek, z których część barwi się jeszcze purpurowo, część zaś wykazuje właściwość wybiórczego barwienia się barwnikami obojętnymi, kwaśnymi lub zasadowymi, w miarę dojrzewania promielocytu tworzy się z niego mielocyt. Jądro mielocytu jest już całkowicie dojrzałe, okrągłe, jąderek brak, chromatyna zaś jest zbita. Protoplazma również jest dojrzała i zawiera ziarenka, które wybiórczo barwią się tylko jednym określonym barwnikiem, a mianowicie zasadowym, kwaśnym lub obojętnym. Na tej podstawie rozróżniamy trzy rodzaje mielocytów, a mianowicie: obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne. Te mielocyty ulegają dalszym przemianom przede wszystkim w zakresie jądra. Jądro zmienia swój kształt przez wystąpienie w nim jednostronnego wklęśnięcia na obwodzie i przybiera kształt podkowiasty. Te komórki nazywają się metamielocy, są one również obojętnochłonne, kwasochłonne lub zasadochłonne, metamielocyty kwasochłonne i zasadochłonne dojrzewają już bez wyraźnych postaci przejściowych, ostateczną zaś i dojrzałą ich postacią są krwinki białe, czyli granulocyty kwasochłonne lub zasadochłonne o jądrze wielopłatowym. W takiej postaci krążą one we krwi. [podobne: , , dentysta płock ]

Posted by on Luty 11th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Granulocyty obojetnochlonne

Granulocyty obojętnochłonne zawierają również enzymy utleniające. Granulocyty kwasochłonne enzynofile nie mają w zasadzie zdolności do fagocytozy. Odgrywają one jednak pewną, rolę w zwalczaniu zakażenia, w niektórych, bowiem chorobach zakaźnych znikają one ze krwi krążącej w okresie choroby i zjawiają, się w większej liczbie w okresie zdrowienia. Takie zachowanie się granulocytów kwasochłonnych zostało wyzyskane w klinice, jako objaw rokowniczy. Zjawianie się ich w okresie zdrowienia jest związane ze zjawiskami alergicznymi występującymi w chorobach zakaźnych. Kwasochłonne, bowiem granulocyty występują w większej ilości we wstrząsie anafilaktycznym, w chorobach alergicznych, jak również w robaczywości oraz w stanach, w których istnieje większy rozpad białek w ustroju. Granulocyty te zjawiają się w większej ilości w tych stanach, w których występuje zwiększenie się wyzwalania acetylecholiny i histaminy. Sądzi się, że wiążą one lub rozkładają histaminę, granulocyty zasadochłonne bazofile spełniają szczególną rolę we krwi. Ze względu na podobieństwo tych granulocytów do komórek tucznych tkanki łącznej niektórzy uważają, że granulocyty zasadochłonne wytwarzają czynnik przeciwdziałający krzepliwości krwi, tzw. heparynę, i stąd nazywają je heparynocytami. Lorpes nawet twierdzi, że można je uważać za jednokomórkowe gruczoły wydzielania wewnętrznego. Sprawa jednak wytwarzania heparyny przez granulocyty zasadochłonne nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Długość życia granulocytów w normalnych warunkach wynosi 2-4 dni. Dzienną produkcję granulocytów obliczono na 20 miliardów komórek, czas zaś mitozy trwa przeciętnie 37 minut. [przypisy: dentysta poznań, dieta w ciąży, dentysta płock ]

Posted by on Luty 11th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe