Posts Tagged ‘dentysta płock’

Usuniecie sledziony wywoluje u zwierzat zjawienie sie we krwi duzej liczby mlodych postaci krwinek

Usunięcie śledziony wywołuje u zwierząt zjawienie się we krwi dużej liczby młodych postaci krwinek czerwonych z tworami Jollyego, które znikają po podaniu wyciągów śledziony. Również pod wpływem tych wyciągów znikają ze krwi granulocyty kwasochłonne. Niedokrwistości powstałe w związku z powiększeniem śledziony i jej wzmożoną czynnością hamującą czynność szpiku ustępują po usunięciu śledziony. Powstające w przebiegu schorzeń śledziony zmniejszenie liczby limfocytów we krwi ustępuje po u usunięciu śledziony. U zwierząt, u których dokonano upustu krwi i usunięto śledzionę, odnowa krwi występuje znacznie szybciej niż u zwierząt z zachowaną śledzioną. Wynika z przytoczonych doświadczeń i spostrzeżeń klinicznych, że czynność śledziony jest antagonistyczna do czynności szpiku, czyli że istnieje ścisły wzajemny wpływ tych narządów. Czynność hormonalną w śledzionie mają według niektórych badaczy spełniać splenocytmakrofagi należące do układu siateczkowo-śródbłonkowego. Błona śluzowa żołądka, w przeciwieństwie do śledziony, wytwarza ciało pobudzające czynność szpiku. Upośledzenie czynności błony śluzowej żołądka wywołuje zmiany w czynności całego szpiku. Według Castlea czynny związek pobudzający odnowę krwi wytwarza się w żołądku z dwóch czynników, a mianowicie z czynnika wewnątrzpochodnego i czynnika zewnątrzpochodnego. Czynnik wewnątrz- pochodny zwany również hemogenezą, ma być wytwarzany przez gruczoły części przed odźwiernikowej żołądka. Czynnik zaś zewnątrzpochodny dostaje się do żołądka z, pożywieniem, zwłaszcza z białkami spożywanego mięsa. Pod wpływem działania czynnika wewnątrzpochodnego na czynnik zewnątrzpochodny wytwarza się w żołądku właściwy czynny związek, który pobudza tworzenie się krwi. [hasła pokrewne: dentysta w krakowie, nefrolog, dentysta płock ]

Posted by on Lipiec 25th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe

rodzaj komórek ukladu granulocytów

Ten rodzaj komórek układu granulocytów cechuje to, że jądro zatraca delikatne utkanie siateczki chromatyny, jąderka stają się niewyraźne lub nawet zanikają, protoplama zaś zawiera znacznie większą liczbę ziarenek, z których część barwi się jeszcze purpurowo, część zaś wykazuje właściwość wybiórczego barwienia się barwnikami obojętnymi, kwaśnymi lub zasadowymi, w miarę dojrzewania promielocytu tworzy się z niego mielocyt. Jądro mielocytu jest już całkowicie dojrzałe, okrągłe, jąderek brak, chromatyna zaś jest zbita. Protoplazma również jest dojrzała i zawiera ziarenka, które wybiórczo barwią się tylko jednym określonym barwnikiem, a mianowicie zasadowym, kwaśnym lub obojętnym. Na tej podstawie rozróżniamy trzy rodzaje mielocytów, a mianowicie: obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne. Te mielocyty ulegają dalszym przemianom przede wszystkim w zakresie jądra. Jądro zmienia swój kształt przez wystąpienie w nim jednostronnego wklęśnięcia na obwodzie i przybiera kształt podkowiasty. Te komórki nazywają się metamielocy, są one również obojętnochłonne, kwasochłonne lub zasadochłonne, metamielocyty kwasochłonne i zasadochłonne dojrzewają już bez wyraźnych postaci przejściowych, ostateczną zaś i dojrzałą ich postacią są krwinki białe, czyli granulocyty kwasochłonne lub zasadochłonne o jądrze wielopłatowym. W takiej postaci krążą one we krwi. [podobne: , , dentysta płock ]

Posted by on Lipiec 20th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe