Posts Tagged ‘dentysta rzeszów’

Anizocytoza

Zwykle te trzy postacie krwinek czerwonych występują razem i stan taki nazywamy anizocytozą. Anizocytoza w stanach normalnych jest bardzo niewielka. Najważniejsze zadanie krwinek czerwonych jest ściśle związane ze znajdującą się W nich hemoglobiną. Dzięki hemoglobinie krwinka czerwona jest najważniejszym przenosicielem tlenu z płuc do tkanek, obok którego osocze, jako fizyczny rozpuszczalnik tlenu, odgrywa znikomą rolę. Tę właściwość wykazuje w największym stopniu dojrzała krwinka czerwona, krwinka zaś posiadająca jądro nie jest pod tym względem pełnowartościowa, gdyż, jako komórka jądrzasta posiada większą własną przemianę materii i zużywa dla własnych procesów życiowych więcej tlenu niż komórka bez jądrzasta. Przenoszenie tlenu, choć najważniejsze, nie jest jedynym zadaniem krwinki czerwonej. Bierze, bowiem ona udział w utrzymywaniu równowagi kwasowo-zasadowej krwi, w regulacji zawartości chloru w osoczu i reguluje w nim poziom aminokwasów. Jak wykazały, bowiem badania, krwinki czerwone wiążą aminokwasy przechodzące do krwi i stężenie ich w krwinkach jest większe niż w otaczającym je osoczu. W związku z tym mogą one wychwytywać z osocza lub oddawać do niego aminokwasy, czyli stanowią swego rodzaju ich zbiornik pozwalający na utrzymywanie aminokwasów na poziomie stałym. Wynika z tych badań, że krwinki czerwone odgrywają rolę w przemianie białkowej. [patrz też: dentysta rzeszów, dentysta włocławek, mezoterapia igłowa ]

Posted by on Luty 11th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Macierzysta komórka tego ukladu jest megakarioblast

Macierzystą komórką tego układu jest megakarioblast. Posiada on okrągłe duże jądro z jąderkami wypełniając prawie całą komórkę. Protoplazma w komórce tworzy mały rąbek dookoła jądra, jest ona silnie zasadochłonna i nie zawiera ziarnistości. W miarę rozwoju anegakarioblastu powstają w protoplazmie ziarenka azurochłonne w sąsiedztwie jądra, a nieco później na jej obwodzie. Rąbek protoplazmy z ziarenkami rozszerza się i protoplazma staje się kwasochłonna. Przejście protoplazmy z zasadochłonnej w kwasochłonną jest wyrazem dojrzewania megakariohlastu. Megakarioblast w czasie dalszego dojrzewania zaczyna wykazywać większą ziarnistość w całej protoplazmie i powstawanie jądra wielopłatowego. Taka komórka jest już postacią dojrzałą, czyli megakariocytem. Rola megakariocytów sprowadza się do dostarczania do krwi krwinek płytkowych. Płytek Bizzozero. [patrz też: , dentysta rzeszów, dentysta włocławek ]

Posted by on Luty 10th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe