Posts Tagged ‘dentysta w krakowie’

Kazdy rodzaj dojrzalych granulocytów

Jądro natomiast metamielocytów obojętnochłonnych w dalszym swoim rozwoju przybiera postać bardziej przegiętą i wydłużoną, komórka zaś z takim jądrem nazywa się krwinką białą o jądrze pałeczkowatym. Z tej krwinki białej powstaje przez dalsze przewężenie jądra granulocyt z jądrem płatowym i taka postać komórki jest ostateczna we krwi krążącej, jako dojrzała krwinka biała, czyli granulocyt obojętny chłonny o jądrze po dzielonym. Każdy rodzaj dojrzałych granulocytów spełnia określoną czynność, przy czym największą rolę odgrywają w ustroju granulocyty obojętnochłonne. Te krwinki białe posiadają zdolność wykonywania ruchów pełzakowych, dzięki czemu przechodzą one przez rozszerzone naczynia krwionośne do ogniska zapalnego powodując powstawanie nacieku lub ropy. Prócz tego granulocyty obojętnochłonne wykazują dużą zdolność do pochłaniania zarazków, czyli fagocytozy i niszczenia ich przez zawartą w tych krwinkach leukoproteazę. Mecznikow nazywał te granulocyty mikrofagami. Krwinki białe obojętnochłonne biorą udział w wytwarzaniu przeciwciał i w niszczeniu jadów bakteryjnych. Prócz tego dzięki obecności w nich różnych enzymów proteolitycznych posiadają one zdolność rozpuszczania ciał białkowych zarówno tych, które przedostały się do ich wnętrza, jak i znajdujących się poza nimi, gdyż enzymy te mogą z ciałek przechodzić na otacza tkanki i rozpuszczać je, jak to widzimy w zapaleniu, zwłaszcza ropnym. [więcej w: karboksyterapia, filtry do wody, dentysta w krakowie ]

Posted by on Lipiec 25th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Usuniecie sledziony wywoluje u zwierzat zjawienie sie we krwi duzej liczby mlodych postaci krwinek

Usunięcie śledziony wywołuje u zwierząt zjawienie się we krwi dużej liczby młodych postaci krwinek czerwonych z tworami Jollyego, które znikają po podaniu wyciągów śledziony. Również pod wpływem tych wyciągów znikają ze krwi granulocyty kwasochłonne. Niedokrwistości powstałe w związku z powiększeniem śledziony i jej wzmożoną czynnością hamującą czynność szpiku ustępują po usunięciu śledziony. Powstające w przebiegu schorzeń śledziony zmniejszenie liczby limfocytów we krwi ustępuje po u usunięciu śledziony. U zwierząt, u których dokonano upustu krwi i usunięto śledzionę, odnowa krwi występuje znacznie szybciej niż u zwierząt z zachowaną śledzioną. Wynika z przytoczonych doświadczeń i spostrzeżeń klinicznych, że czynność śledziony jest antagonistyczna do czynności szpiku, czyli że istnieje ścisły wzajemny wpływ tych narządów. Czynność hormonalną w śledzionie mają według niektórych badaczy spełniać splenocytmakrofagi należące do układu siateczkowo-śródbłonkowego. Błona śluzowa żołądka, w przeciwieństwie do śledziony, wytwarza ciało pobudzające czynność szpiku. Upośledzenie czynności błony śluzowej żołądka wywołuje zmiany w czynności całego szpiku. Według Castlea czynny związek pobudzający odnowę krwi wytwarza się w żołądku z dwóch czynników, a mianowicie z czynnika wewnątrzpochodnego i czynnika zewnątrzpochodnego. Czynnik wewnątrz- pochodny zwany również hemogenezą, ma być wytwarzany przez gruczoły części przed odźwiernikowej żołądka. Czynnik zaś zewnątrzpochodny dostaje się do żołądka z, pożywieniem, zwłaszcza z białkami spożywanego mięsa. Pod wpływem działania czynnika wewnątrzpochodnego na czynnik zewnątrzpochodny wytwarza się w żołądku właściwy czynny związek, który pobudza tworzenie się krwi. [hasła pokrewne: dentysta w krakowie, nefrolog, dentysta płock ]

Posted by on Lipiec 25th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe