Posts Tagged ‘dentysta w krakowie’

Pronormoblasty

Pronormoblasty mają zasadochłonną protoplazmę, nie zawierającą hemoglobiny, posiadają delikatny zrąb chromatyny w jądrze. Jądro pronormoblastów zawiera również jąderka. Z tej podstawowej komórki, w miarę jej dojrzewania, przejawiającego się różnymi w niej zmianami, powstają normoblasy. Są to komórki duże, lecz mniejsze od pronormoblastów, zawierają jądro i tworzą hemoglobinę. Dopiero wytworzenie hemoglobiny i utrata przez normoblast jądra powoduje powstanie dojrzałej krwinki czerwonej, to jest norydocytu. Niekiedy w szpiku zjawiają się krwinki mniejsze od normoblastu, tzw. mikroblasty. Mechanizm uwalniania się normoblestu od jądra polega na tym, że jądro zostaje rozpuszczone przez proces enzymatyceny wewnątrzkomórkowy, w czym najprawdopodobniej bierze udział nukleaza. Niekiedy proces uwalniania się normoblastu od jądra zostaje przedłużony. Wtedy w krwince czerwonej znajdują się resztki jądra w postaci kulistych bardzo drobnych tworów w liczbie od, 1 do 3, które nazywaj ą się ciałkami HoweII- Jollyego. [patrz też: dentysta Kraków, nefrolog, dentysta w krakowie ]

Posted by on Luty 12th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Dojrzale krwinki czerwone

Dojrzałe krwinki czerwone spełniają swoją rolę około 14-16 tygodni, po czym giną. Niszczenie ich odbywa się w śledzionie. Jak wykazał Tempka, proces ten odbywa się pozakomórkowo i tylko w osoczu w wyjątkowych przypadkach drogą pochłaniania ich przez splenocyty, to jest komórki śledziony. Śledziona zapoczątkowuje proces niszczenia, wątroba natomiast, do której przechodzą zmienione już w śledzionie krwinki czerwone, doprowadza dzieło do końca. Zniszczeniu ulega zrąb krwinki, natomiast hemoglobina przetwarza się w ibilirubinę. Układ granulocytów Drugi układ komórek czerwonego szpiku stanowią ziarniste krwinki białe, czyli granulocyty. Komórką macierzystą, z której wytwarzają się dojrzałe granulocyty, jest mieloblast. Jest to komórka o średnicy przeciętnie od 12-15 mikronów. Mogą zdarzać się postacie większe, jako makromieloblasty, lub mniejsze, jako mikromieloblasty. Mieloblasty są okrągłe, posiadają jądro z delikatną siateczką chromatyny oraz jąderka. Protoplama mieloblastu jest jednostajna, bezziamista i chłonie barwniki zasadowe. Dalszy proces dojrzewania wyraża się powstawaniem promielocytu. [przypisy: dentysta włocławek, karboksyterapia, dentysta w krakowie ]

Posted by on Luty 11th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe