Posts Tagged ‘Dentysta warszawa’

Usuniecie pólkul mózgowych u zwierzat

Ostatnio badania przeprowadzone przez badaczy szkoły Pawłowa wykazały, że regulacja nerwowa składu krwi odbywa się przez mechanizmy położone na dnie komory III i IV mózgu. Regulacja ta nie polega na zmianie rozmieszczenia krwi w łożysku okrwionoślinnym, lecz na bezpośrednim wpływie na szpik, który pod wpływem pobudzeń układu nerwowego zmienia swoją czynność. Usunięcie półkul mózgowych u zwierząt, jak to wykazał Bajandurmo, wywołuje zwiększenie się liczby krwinek białych do 18 000 w m3 i płytek krwi do 500 000 w m krwi. Prócz tego zwiększa się w szpiku liczba komórek szpikowych kosztem granulocytów obojętnochłonnych. Te zjawiska występujące po usunięciu półkul mózgowych są związane z brakiem wpływu kory mózgowej na układ krwiotwórczy, zwłaszcza jej wpływu hamującego. Zmiany w czynności szpiku i składu krwi krążące uzyskać można również przez wytwarzanie odruchów warunkowych oraz stanów emocjonalnych. Wskazuje to, że czynność układu krwiotwórczego jest ściśle związana z czynnością układu nerwowego, wpływ zaś niewłaściwych bodźców zewnętrznych jak i wewnętrznych na układ nerwowy i wytworzenie się w nim patologicznych regulacji może doprowadzić nie tylko do powstawania różnych schorzeń narządowych, lecz również do chorób krwi. Układ hormonalny jest humoralnym regulatorem czynności krwiotwórczej szpiku. Stwierdzono, że folikulina w dawkach średnich wymaga czynność krwiotwórczą, w dawkach zaś dużych hamuje ją. [podobne: , dieta w ciąży, ]

Posted by on Lipiec 30th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Czynnik wewnatrzpochodny

Wytworzony w żołądku czynny związek wchłania się w jelitach i magazynuje w wątrobie. Czynnik wewnątrzpochodny przyczynia się do uwolnienia witaminy B12 z połączeń białkowych w pokarmach i dopomaga do wchłaniania się tej witaminy z jelit. Niektórzy autorzy uważają czynnik zewnątrzpochodny i witaminę B12 za to samo ciało. Brak czynnika wewnątrzpochodnego w soku żołądkowym wywołuje awitaminozę z powodu niemożności wchłaniania witaminy B12 z jelit. Wydala się ona wtedy w dużej ilości z kałem. Brak w ustroju witaminy B12 prowadzi do powstawania niedokrwistości złośliwej. Układ nerwowy i hormonalny wpływają nie tylko na czynności szpiku, lecz również na czynność układu chłonnego i układu siateczkowo-śródbłonkowego. Odczyn limfocytarny przejawia się zarówno pod wpływem układu nerwowego, jak i hormonalnego. Podrażnienie nerwu błędnego wywołuje zwiększenie się liczby limfocytów we krwi, atropina zaś, porażająca czynność tego nerwu, wywołuje zmniejszenie się ich liczby. Duże dawki adrenaliny bezpośrednio po jej wstrzyknięciu wywołują zwiększenie się liczby limfocytów na drodze mechanicznej, co nie jest związane z odczynem śledziony, lecz z całością układu chłonnego gdyż po usunięciu śledziony zjawisko oto również występuje. Wchodzi tu w grę nie tylko większe wypłukiwanie limfocytów z węzłów chłonnych dzięki wzmożonemu przez nie przepływowi krwi, lecz również kurczenie się elementów kurczliwych węzłów chłonnych. Wtedy, bowiem odpływająca z węzła chłonka zawiera cztery razy więcej limfocytów niż chłonka odpływająca z węzła znajdującego się w stanie spoczynku. [podobne: dentysta poznań, , olej lniany ]

Posted by on Lipiec 29th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe