Posts Tagged ‘dentysta włocławek’

Dojrzale krwinki czerwone

Dojrzałe krwinki czerwone spełniają swoją rolę około 14-16 tygodni, po czym giną. Niszczenie ich odbywa się w śledzionie. Jak wykazał Tempka, proces ten odbywa się pozakomórkowo i tylko w osoczu w wyjątkowych przypadkach drogą pochłaniania ich przez splenocyty, to jest komórki śledziony. Śledziona zapoczątkowuje proces niszczenia, wątroba natomiast, do której przechodzą zmienione już w śledzionie krwinki czerwone, doprowadza dzieło do końca. Zniszczeniu ulega zrąb krwinki, natomiast hemoglobina przetwarza się w ibilirubinę. Układ granulocytów Drugi układ komórek czerwonego szpiku stanowią ziarniste krwinki białe, czyli granulocyty. Komórką macierzystą, z której wytwarzają się dojrzałe granulocyty, jest mieloblast. Jest to komórka o średnicy przeciętnie od 12-15 mikronów. Mogą zdarzać się postacie większe, jako makromieloblasty, lub mniejsze, jako mikromieloblasty. Mieloblasty są okrągłe, posiadają jądro z delikatną siateczką chromatyny oraz jąderka. Protoplama mieloblastu jest jednostajna, bezziamista i chłonie barwniki zasadowe. Dalszy proces dojrzewania wyraża się powstawaniem promielocytu. [przypisy: dentysta włocławek, karboksyterapia, dentysta w krakowie ]

Posted by on Luty 11th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Anizocytoza

Zwykle te trzy postacie krwinek czerwonych występują razem i stan taki nazywamy anizocytozą. Anizocytoza w stanach normalnych jest bardzo niewielka. Najważniejsze zadanie krwinek czerwonych jest ściśle związane ze znajdującą się W nich hemoglobiną. Dzięki hemoglobinie krwinka czerwona jest najważniejszym przenosicielem tlenu z płuc do tkanek, obok którego osocze, jako fizyczny rozpuszczalnik tlenu, odgrywa znikomą rolę. Tę właściwość wykazuje w największym stopniu dojrzała krwinka czerwona, krwinka zaś posiadająca jądro nie jest pod tym względem pełnowartościowa, gdyż, jako komórka jądrzasta posiada większą własną przemianę materii i zużywa dla własnych procesów życiowych więcej tlenu niż komórka bez jądrzasta. Przenoszenie tlenu, choć najważniejsze, nie jest jedynym zadaniem krwinki czerwonej. Bierze, bowiem ona udział w utrzymywaniu równowagi kwasowo-zasadowej krwi, w regulacji zawartości chloru w osoczu i reguluje w nim poziom aminokwasów. Jak wykazały, bowiem badania, krwinki czerwone wiążą aminokwasy przechodzące do krwi i stężenie ich w krwinkach jest większe niż w otaczającym je osoczu. W związku z tym mogą one wychwytywać z osocza lub oddawać do niego aminokwasy, czyli stanowią swego rodzaju ich zbiornik pozwalający na utrzymywanie aminokwasów na poziomie stałym. Wynika z tych badań, że krwinki czerwone odgrywają rolę w przemianie białkowej. [patrz też: dentysta rzeszów, dentysta włocławek, mezoterapia igłowa ]

Posted by on Luty 11th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe