Posts Tagged ‘dentysta zielona góra’

odbijaja sie na sprawnosci czynnosciowej ukladu krwiotwórczego

W każdym procesie patologicznym i toczącym się w ustroju powstają mniejsze lub większe przesunięcia w składzie i chemizmie krwi. Te przesunięcia odbijają się na sprawności czynnościowej układu krwiotwórczego, co prowadzi do występowania w nim zmian histologicznych, a z kolei do zmian w morfologicznym obrazie krwi krążącej. Zmiany w układzie krwiotwórczym i w wyniku we krwi krążącej mogą być pierwotne, co przejawia się w swoistych i właściwych chorobach układu krwi. Mogą one jednak powstawać w przebiegu różnych innych chorób ustroju, które zmieniają fizyko chemiczne i morfologiczne właściwości krwi i wtedy te zmiany nie należą do chorób układu krwi w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz towarzyszą innym stanom chorobowym ustroju. Choroby układu krwi, niezależnie od tego, czy są one chorobami pierwotnymi, czy wtórnymi, sprowadzają się do zmian liczby i jakości elementów morfotycznych krwi krążącej oraz do zmian jej właściwości fizycznych chemicznych. [więcej w: kardiolog Wrocław, , dentysta zielona góra ]

Posted by on Luty 13th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Normocyty

Normocyty mogą również wykazywać inne właściwości barwienia się przyżyciowego i zabarwiać się na szaro czerwonawo z odcieniem niebieskim aż do barwy zupełnie niebieskiej. Takie, bowiem normocyty mają zdolność chłonienia oprócz barwników kwaśnych również barwników zasadowych. Jest to związane z podwyższeniem się kwaśności protoplazmy krwinki poniżej pH 6,5. Punkt izcelektryczny przesuwa się wtedy i leży pomiędzy, pH 6,2 – 5,5. W tych warunkach krwinka chłonie niebieski barwnik zasadowy. Takie barwienie się krwinek nazywamy wielobarwliwością, czyli polichromazją lub dyschromazją jest ono wyrazem niedojrzałości krwinki. Zwiększenie się liczby krwinek wielobarwliwych polichromatofile świadczy o wzmożonej czynności części erytroblastycznej, szpiku. Wszystkie te postacie krwinek czerwonych uzyskane przez nakłucie mostka i wciągnięcie do strzykawki miazgi szpiku świadczą o tym, że krwinka czerwona, zanim znajdzie się we krwi w takiej postaci, w jakiej zwykle ją widujemy w stanach normalnych, ulega złożonym procesom dojrzewania trwającym 4 dni oraz że dojrzewanie to odbywa się w szpiku, nie zaś we krwi krążącej. Młode postacie krwinek, znajdujące się we krwi krążącej, świadczą o podrażnieniu szpiku i wzmożonej czynności jego części erytroblastycznej oraz o łatwości przechodzenia ich do krwi. Krwinki czerwone, zarówno w normalnym szpiku, jak i we krwi, mogą wykazywać różną wielkość. Olbrzymia większość normocytów ma średnicę przeciętnie 7,5 mikrona. Mogą jednak zjawiać się normocyty większe o średnicy do 9 mikronów oraz mniejsze do 6,5 mikrona. Są to makrocyty i mikrocyty. [więcej w: dentysta zielona góra, dentysta mokotów, karboksyterapia ]

Posted by on Luty 12th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe