Posts Tagged ‘dieta warzywno owocowa’

UKLAD SIATECZKOWO SRÓDBLONKOWY

Drugą grupę komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego stanowią monocyty. Występują one w postaciach niedojrzałych i dojrzałych. Postacią pierwotną monocytów jest Dlonoblast, to jest komórka duża, średnicy od 16 do 30 mikronów. Jądro jest duże, okrągłe lub owalne, zawierające jąderka. Protoplazma jest wyraźnie zasadochłonna i nie zawiera ziarnistości. Monoblast przechodzi w prolionocyto średnicy od 16 do 22 mikronów. Jądro ma kształt nieregularny i zawiera jeszcze przynajmniej jedno jąderko. W protoplazmie zjawiają się drobne ziarnistości. Promonocyt dojrzewając przechodzi w komórkę dojrzałą, czyli monocyt. Monocyt t jest komórką dużą średnicy 14-20 mikronów. Zawiera on jądro owalne lub okrągłe, najczęściej z wklęśnięciem. Jąderka w zasadzie nie występują lub występują bardzo niewyraźnie. Jądro zwykle układa się bliżej obwodu komórki. Protoplazma monocytów wykazuje bardzo delikatną ziarnistość i otacza szerokim pasem jądro, które jest słabo zasadochłonne lub obojętnochłonne. Te monocyty pochodzące z właściwego układu siateczkowo-śródbłonkowego różnią się od monocytów, których źródłem powstawania jest śródbłonek naczyń. Te, bowiem monocyty wykazujące cechy histologiczne komórek tkanki śródbłonkowej występują we krwi w schorzeniach śródbłonków naczyń obwodowych i wsierdzia. [hasła pokrewne: dieta warzywno owocowa, nefrolog, dentysta mokotów ]

Posted by on Lipiec 30th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Regulacja nerwowo-hormonalna

Regulacja nerwowo-hormonalna czynności szpiku i czynności układu chłonnego sprawia również to, że szpik i układ chłonny są tzw. zaporą. Czynność szpiku, jako zapory polega na tym, że przepuszcza cm do, krwi krążącej nie wszystkie komórki szpiku, lecz tylko te, które są dojrzałe, to jest mogą spełniać we krwi swoją czynność biologiczną. Poza tym szpik, jako zapora przepuszcza dojrzałe komórki tylko w ściśle określonym stosunku ilościowym, co sprawia, że stosunek różnych elementów morfotycznych krwi względem siebie jest zawsze stały z bardzo niewielkimi wahaniami. To samo zadanie w pojęciu hematologicznym spełniają węzły chłonne i układ siateczkowo- śródbłonkowy. W warunkach patologicznych czynność zaporowa szpiku, układu chłonnego i siateczkowo-śródbłonkowego ulega upośledzeniu i wtedy do krwi przechodzą komórki, które nigdy w warunkach prawidłowych w niej nie występują, KREW OBWODOWA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH Osocze, czyli część płynna krwi, jest cieczą bardzo złożoną zarówno pod względem fizycznym, jak i chemicznym. Jest to zrozumiałe, gdyż osocze krwi jest wytworem tkanek i narządów i ono właściwie tworzy zasadnicze środowisko wewnętrzne ustroju. Osocze nie jest dostatecznie duże, gdyż posiada ono zdolność krzepnięcia, w związku, z czym trudno otrzymać większe jego ilości w stanie niezmienionym. Lepiej poznano skład i właściwości surowicy, to jest płynnej części krwi uzyskanej po jej skrzepnięciu. Surowica krwi różni się jednak znacznie od osocza, gdyż nie zawiera ciała włóknikorodnego, które po skrzepnięciu krwi wypada w postaci włóknika. [hasła pokrewne: dieta warzywno owocowa, , dieta w ciąży ]

Posted by on Lipiec 26th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe