Posts Tagged ‘kardiolog Wrocław’

Monocyty

Monocyty spełniają swoistą rolę w ustroju. Mecznikow nazwał je makrofagami. Wykazują one zdolność do fagocytozy, w mniejszym jednak stopniu niż granulocyty obojętnochłonne. Pochłaniają one barwniki, ciała koloidowe, jądra komórek i rozmaite wytwory przemiany materii. Mniejsza lub większa liczba monocytów we krwi jest wskaźnikiem stanu napięcia czynnościowego układu siateczkowo śródbłonkowego w stanach zdrowia i choroby. Horst twierdzi, że komórki siateczkowo-śródbłonkowe w stanie czynnym oraz monocyty krwi mogą pochodzić z każdego miejsca układu siateczkowo-śródbłonkowego, które znajduje się w stanie przerostu lub zapalenia. Badania czynności układu siateczkowo-śródbłonkowego nie są jeszcze daleko posunięte. Głównym zadaniem układu siateczkowo-śródbłonkowego jest walika z zakażeniem. Czynna mezenchyma dąży do zniszczenia zarazka już w miejscu, jego wniknięcia do ustroju dając odczyny miejscowe. Może wtedy nastąpić tworzenie się specjalnych postaci komórkowych, jak np. komórek Ligaza w gruczole gruźliczym, komórek Mikulicza w twardzieli. [przypisy: kardiolog Wrocław, nefrolog, mezoterapia igłowa ]

Posted by on Lipiec 24th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe

odbijaja sie na sprawnosci czynnosciowej ukladu krwiotwórczego

W każdym procesie patologicznym i toczącym się w ustroju powstają mniejsze lub większe przesunięcia w składzie i chemizmie krwi. Te przesunięcia odbijają się na sprawności czynnościowej układu krwiotwórczego, co prowadzi do występowania w nim zmian histologicznych, a z kolei do zmian w morfologicznym obrazie krwi krążącej. Zmiany w układzie krwiotwórczym i w wyniku we krwi krążącej mogą być pierwotne, co przejawia się w swoistych i właściwych chorobach układu krwi. Mogą one jednak powstawać w przebiegu różnych innych chorób ustroju, które zmieniają fizyko chemiczne i morfologiczne właściwości krwi i wtedy te zmiany nie należą do chorób układu krwi w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz towarzyszą innym stanom chorobowym ustroju. Choroby układu krwi, niezależnie od tego, czy są one chorobami pierwotnymi, czy wtórnymi, sprowadzają się do zmian liczby i jakości elementów morfotycznych krwi krążącej oraz do zmian jej właściwości fizycznych chemicznych. [więcej w: kardiolog Wrocław, , dentysta zielona góra ]

Posted by on Lipiec 15th, 2016 Komentowanie nie jest możliwe