Posts Tagged ‘mezoterapia’

Otrzymywanie limfy

Krew nie pozostaje przeto w bezpośredniej styczności z elementami tkanin, nie dostarcza im bezpośrednio substancyi odżywczych ani nie pobiera od nich produktów przemiany materyi ; wszelka wymiana substancyi pomiędzy krwią i elementami tkaninowemi odbywa się za pośrednictwem limfy: W układ naczyń limfatycznych włączone są węzły czyli tak zwane gruczoły limfatyczne, w których wytwarzają się białe ciałka krwi; spełniają one bardzo ważną funkcyj, a mianowicie posiadają zdolność zatrzymywania niektórych szkodliwych dla ustroju substancyi, które się dostają do limfy lub do krwi. Czy mamy w tym przypadku do czynienia ze zjawiskami tak zw. pinocytozy, polegającym na tem, że leukocyty zmieniają toksyczne substancye na nieszkodliwe, czy z mechanicznem zatrzymywaniem przez gruczoł elementów szkodliwych, czy w końcu z chemicznem wiązaniem z substancyi trujących trudno dziś orzec; w każdym razie Ascher stwierdził, że limfa otrzymana przez masowanie gruczołów limfatycznych i wprowadzona do krwi temu samemu zwierzęciu wywołuje w organizmie bardzo silne zaburzenia. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy)

Limfę otrzymać możemy z każdego większego naczynia limfatycznego. Najłatwiej otrzymujemy czystą limfę z worka limfatyczno-językowego zaby, wstrzykując jej pod skórę 2 krople 1 0/0 roztworu gdy po upływie paru godzin zawiesimy żabę pionowo, cały pęcherzyk wypełnia się przezroczystą limfą. Większe ilości limf otrzymujemy z przewodu piersiowego. Przewód odnajdujemy bardzo łatwo. Przewód piersiowy zachodzi nieco z tylu poza żyłą i w postaci haczyka wpada do kata, łączącego wymienione dwie żyły. Preparując dokładnie tak, ażeby w zupełności uniknąć krwotoku, podwiązując nawet drobne gałązki tętnie i żył, można bardzo łatwo spostrzec białawą smugę, która po zaciśnięciu nitką lub pincetą wypełnia się mniej lub wiecej przezroczystą cieczą. Pod przewód podprowadzamy: 2 nitki; jedną z nich podwiązujemy przewód tuż obok żyły, drugą umocowujemy nacięcia przewodu. Po umocowaniu kaniuli możemy łatwo zbierać limfę nawet przez czas dłuższy. Ponieważ do przewodu piersiowego wpadają nie tylko naczynia limfatyczne z dolnych kończyn, lecz i wszystkie naczynia z jamy brzusznej, nawet naczynia limfatyczne z przewodu pokarmowego, przeto dla otrzymania zupełnie czystej limfy zwierzę powinno przynajmniej 24 godziny pozostawać bez pokarmów. [podobne: nefrolog, karboksyterapia,  ]

Posted by on Sierpień 21st, 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Ogólne pojęcie o limfie

W świecie niższych ciecz krążąca w ustroju nie jest zróżnicowana na krew i limfę; u istot tych znajdujemy jedną ciecz tak zwaną hemolimfą, która w rozmaitych częściach ciała zbiera się w specyalne przewody. Zwierzęta wyższe posiadają oprócz krwi zamkniętej w ściśle odosobnionym układzie krwionośnym, ciecz międzykomórkową czyli limfę,zbierającą się z przestyprów międzytkankowych w duże pnie limfatyczne,które wpadają do wielkich żył ciała. I tak przewód limfatyczny lewy, który zbiera z dolnej polowy ciała i jelit oraz lewej kończyny górnej/ lewej połowy głowy, wpada do układu krwionośnego w miejscu, gdzie się łączy żyła szyjna wewn. (vena jugularis int.) z żyłą podobojczykową (v. subclavia). Przewód limfatyczny prawy zbiera limfę z prawej części klatki piersiowej, z prawej kończyny górnej i prawej polowy głowy. Pochodzenie i znaczenie limfy dla organizmu. Limfa pochodzi z trzech różnych źródeł: 1)                    ze krwi, która w sieci naczyń włoskowatych różnych tkanek oddaje do przestworów limfatycznych większość swoich substancyj odżywczych; 2)                    z produktów wydzielanych nieustannie przez żywe elementy tkankowe, które powstają z zachodzących w komórce procesów syntetycznych i rozpadowych; 3)                    z substancyi odżywczych wprowadzonych do ustroju i mniej lub więcej zmienionych w przewodzie pokarmowym. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy) Układ limfatyczny jest więc zbiornikiem, z którego komórki czerpią substancye odżywcze i do którego wydzielają produkty swojej przemiany materyi. Pod względem anatomicznym układ limfatyczny nie jest ukladem zamkniętym w sobie, lecz stanowi tylko drobny dodatek do układu krwionośnego; właściwie przestwory limfatyczne, z których powstają przewody, stanowią r0dzaj przegród połączony tkankami i naczyniami krwionośnemi ; najwyraźniej występuje ten stosunek w mózgu, wątrobie i tkance kostnej, gdzie naczynia limfatyczne względem naczyń krwionośnych tworzą przestwory limfatyczne naokolo tętniczek i naczyń włoskowatych. U żółwia aorta nawet otoczona jest pochwą limfatyczną. [podobne: nefrolog, karboksyterapia, ]

Posted by on Sierpień 21st, 2016 Komentowanie nie jest możliwe