Posts Tagged ‘nefrolog’

Metody oznaczania hemoglobiny

Jakościowe sposoby oznaczania hemoglobiny opierają się na jej własnościach chemicznych, krystalizacyjnych i widmowych.

Metody Chemiczne. Hemoglobina nie daje tych barwnych odczynów (z powodu własnego zabarwienia), które charakteryzują białkowe, natomiast odczynem nader charakterystycznym dla hemoglobiny jest to własność łączenia się gazami. Własność wiązania i oddawania tlenu przez hemoglobinę posiada, oprócz olbrzymiej doniosłości biologicznej, ważne rozpoznawcze znaczenie ; najczulsze metody Wykrywania hemoglobiny (więc i krwi) polegają na utlenieniu barwików za pośrednictwem hemoglobiny lub jej pochodnych, zawierających żelazo. Odczyn gwajakowy polega na tern, że hemoglobina przenosi tlen z terpentyny ozonizowanej lub z dwutlenku wodoru. bezbarwny kwas gwajakowy, tworząc zeń błękitny ozonid kwasu gwajakowego. Do starannie oczyszczonej probówki wlewamy 10 kropli świeżo przygotowanej nalewki gwajakowej i 30 kropli 30/0 112 CX, następnie dolewamy powoli kilka badanego płynu, który opada na dno ; w razie obecności hemoglobiny lub jej pochodnych, zawierających żelazo, powstaje na granicy obu płynów błękitne zabarwienie. Odczyn malachitowy. Do 10-ciu kropli leukozwiązku zieleni malachitowej dodajemy 30 kropli 30/0 He 02 — zabarwienie nie powinno wystąpić ; po dodaniu badanego roztworu próba w razie obecności hemoglobiny zabarwia sie na zielono, Odczyn ten czulszy jest od poprzedniego. (zamykanie naczynek warszawa, rowniez Usuwanie brodawek )

Metody krystalizacyjne posiadają małe znaczenie praktyczne, aczkolwiek zapomocą kryształów hemoglobipy można odróżnić nawet rodzaję_krwi. Kryształy oksyhemoglobiny należą do układu rombowego, otrzymane z rozmaitych zwierząt mają jednak rozmaite kształty (ryc. 22). Kryształki Otrzymane z krwi Człowieka i psa mają kształt graniastosłupów, ze Świnki morskiej — czworościanów, z wiewiórki sześciobocznych tabliczek. Ważniejsze metody otrzymywania kryształów heminy (t. zw. Teiehmana). Odrobinę zasuszonej krwi rozcieramy końcem szklanego z jeszcze mniejszą ilością soli kuchennej (0,30/0 w stosunku do hemoglobiny) dodajemy kroplę octu lodowatego, szybko nakrywamy szkiełkiem nakrywkowem i ogrzewamy aż do ukazania się banieczek, Po oziębieniu szukamy pod mikroskopem rombowych kryształków heminy (ryc. 23). Podług Nenckiego i neskiego neeton i kwas solny nulają gie do wykrywania hemoglobiny lub jej pochodnych zawierajvych Żelazo tak samo dobrze, jak kwas octowy lodowaty i sól kuchenna. W tym celu substaneye, w których przypuszczamy obecność krwi lub samą krew, rozpuszczamy w małej ilości do 100/0 kwasu solnego i 10 do 20 ema acetonu. Odparowu powoli płyn na szkiełku zegarkowem, otrzymujemy długie igły heminy. [podobne: nefrolog, karboksyterapia, pyralgina ]

Posted by on Sierpień 21st, 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Otrzymywanie limfy

Krew nie pozostaje przeto w bezpośredniej styczności z elementami tkanin, nie dostarcza im bezpośrednio substancyi odżywczych ani nie pobiera od nich produktów przemiany materyi ; wszelka wymiana substancyi pomiędzy krwią i elementami tkaninowemi odbywa się za pośrednictwem limfy: W układ naczyń limfatycznych włączone są węzły czyli tak zwane gruczoły limfatyczne, w których wytwarzają się białe ciałka krwi; spełniają one bardzo ważną funkcyj, a mianowicie posiadają zdolność zatrzymywania niektórych szkodliwych dla ustroju substancyi, które się dostają do limfy lub do krwi. Czy mamy w tym przypadku do czynienia ze zjawiskami tak zw. pinocytozy, polegającym na tem, że leukocyty zmieniają toksyczne substancye na nieszkodliwe, czy z mechanicznem zatrzymywaniem przez gruczoł elementów szkodliwych, czy w końcu z chemicznem wiązaniem z substancyi trujących trudno dziś orzec; w każdym razie Ascher stwierdził, że limfa otrzymana przez masowanie gruczołów limfatycznych i wprowadzona do krwi temu samemu zwierzęciu wywołuje w organizmie bardzo silne zaburzenia. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy)

Limfę otrzymać możemy z każdego większego naczynia limfatycznego. Najłatwiej otrzymujemy czystą limfę z worka limfatyczno-językowego zaby, wstrzykując jej pod skórę 2 krople 1 0/0 roztworu gdy po upływie paru godzin zawiesimy żabę pionowo, cały pęcherzyk wypełnia się przezroczystą limfą. Większe ilości limf otrzymujemy z przewodu piersiowego. Przewód odnajdujemy bardzo łatwo. Przewód piersiowy zachodzi nieco z tylu poza żyłą i w postaci haczyka wpada do kata, łączącego wymienione dwie żyły. Preparując dokładnie tak, ażeby w zupełności uniknąć krwotoku, podwiązując nawet drobne gałązki tętnie i żył, można bardzo łatwo spostrzec białawą smugę, która po zaciśnięciu nitką lub pincetą wypełnia się mniej lub wiecej przezroczystą cieczą. Pod przewód podprowadzamy: 2 nitki; jedną z nich podwiązujemy przewód tuż obok żyły, drugą umocowujemy nacięcia przewodu. Po umocowaniu kaniuli możemy łatwo zbierać limfę nawet przez czas dłuższy. Ponieważ do przewodu piersiowego wpadają nie tylko naczynia limfatyczne z dolnych kończyn, lecz i wszystkie naczynia z jamy brzusznej, nawet naczynia limfatyczne z przewodu pokarmowego, przeto dla otrzymania zupełnie czystej limfy zwierzę powinno przynajmniej 24 godziny pozostawać bez pokarmów. [podobne: nefrolog, karboksyterapia,  ]

Posted by on Sierpień 21st, 2016 Komentowanie nie jest możliwe