Posts Tagged ‘orteza stawu skokowego’

Kondensatory

Działanie fizyologiczne obu prądów indukcyjnych nie jest jednakowe. Zgodnie z prawem du Bois Reymonda prąd zamknięcia, jako wolniej narastający, działa znacznie słabiej od prądu otwarcia, Jeżeli znajdziemy odległość między cewkami, przy której prąd otwarcia zaczyna już wywoływać skurcz mięśnia, dla otrzymania skurczu od prądu zamknięcia trzeba znacznie jedną cewkę do drugiej przybliżyć. (Nefrolog Kraków, oraz operacje chirurgiczne)

Zamiast krótkotrwałych prądów indukcyjnyeh można używać do drażnienia mięśnia wyładowań kondensatorów. Metoda ta jest o wiele lepsza od poprzednio opisanej, gdyż, znając fizyczne warunki doświadczenia, możemy obliczyć łatwo wszystkie cechy stosowanej podniety. Jeżeli pojemność kondensatora jest równa C faradów, napięcie, do którego go ładujemy V wolt, to ilość elektryczności zebrana w kondensatorze, a więc przechodząca przez nerw podczas wyładowania, równa się VC, energia jest przedstawiona wzorem V2C.

Doświadczenie, mające na celu drażnienie mięśnia kondensatorem, zestawiamy jak następuje od ogniwa D prowadzimy przez klucz prąd do opornicy i reochordu ; od kontaktu ruchomego C i nieruchomego dalej idą druty do bocznych kontaktów zwykłego komutatora Pohla, z którego krzyżujące się druty są usunięte, środkowe zaś kontakty łączymy n odpowiednio dobranym kondensatorem. Jeżeli kontakty od reochordu i kondensatora połączymy drutem miedzianym i zamkniemy klucz, między kontaktami powstanie pewna różnica potencyałów, do której naładuje się kondensator, Skoro teraz przerwiemy połączenie kondensatora z reochordem, a natomiast połączymy kondensator z drutami, prowadzącemi do mięśnia, kondensator wyładuje się przez mięsień. [podobne: mezoterapia igłowa, Dentysta Piaseczno, Gabinet Stomatologiczny]

 

Posted by on Sierpień 21st, 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Sposoby pobudzania

W celu dostrzeżenia skurczu mięśniowego zadowalamy się bądź tylko obserwowaniem ruchu łapki, bądź też używamy tak zwanego telegrafu mieśniowego. Mięsień łydkowy żaby za pośrednictwem dolnego końca kości udowej, z którą jest połączony, ustalamy silnie ściskających kość szczypczykach. Do drugiego końca mięśnia, t. j. do ścięgna Achillesa przyczepiamy nitkę, i stosownie ją obciążywszy, przerzucamy przez bloczek. Z nim zaś połączona jest chorągiewka, która unosi się w górę ilekroć mięsień się skurczy i obróci bloczek. Podniety mogły być bardzo różnorodne: chemiczne, cieplne, elektryczne, mechaniczne i fizyologiczne. Bez względu na ich szczegółowy charakter wśród podniet można zawsze rozróżnić kilka stopni natężenia. Jeżeli pewna podnieta jest tak słaba, że nie wywoluje żadnego skutku,  Jeżeli zaczniemy wzmacniać jej natężenie, to ujrzymy po pewnym czasie bardzo słaby skurcz. Podnieta teraz nazywa się mini ma In ą. Jeżeli natężenie będzie dalej rosło, skurcz także będzie się ciągle wzmagał, wreszcie osiągnięmy taką siłę podniety, że jej dalsze wzmacnianie już nie zwiększa skurczu; taką podnietę nazywamy maksymalną. (Nefrolog Kraków, oraz operacje chirurgiczne)

Podniety elektryczne. Doświadczenie wieloletnie poucza nas, że podniety elektryczne są najodpowiedniejsze do badania pobudliwości i kurczliwości mięśnia. Przede wszystkiem nie niszczą one tkanki żywej, a następnie można je najłatwiej mierzyć oraz dowolnie zmieniać ich natężenie. Elektrody niepolaryzujące się. elektrycznego do mięśnia ani też nerwu nie można doprowadzać bezpośrednio, za pomocą drutów platynowych, gdyż na granicy metalu i elektrolitu podczas przechodzenia prądu następuje rozkład elektrolityczny;  Jeżeli więc prąd z bateryi będziemy prowadzili do mięśnia drogą poprzez pałeczkę amalgamowaną, nasycony roztwór siarczanu cynku i roztwór soli, prąd zaś do bateryi odprowadzany będziemy w ten sam sposób, to zjawiska woluryzacyi nie wystąpią. [hasła pokrewne: mezoterapia igłowa, Dentysta Piaseczno, Gabinet Stomatologiczny ]

Posted by on Sierpień 21st, 2016 Komentowanie nie jest możliwe