Posts Tagged ‘pyralgina’

Metody oznaczania hemoglobiny

Jakościowe sposoby oznaczania hemoglobiny opierają się na jej własnościach chemicznych, krystalizacyjnych i widmowych.

Metody Chemiczne. Hemoglobina nie daje tych barwnych odczynów (z powodu własnego zabarwienia), które charakteryzują białkowe, natomiast odczynem nader charakterystycznym dla hemoglobiny jest to własność łączenia się gazami. Własność wiązania i oddawania tlenu przez hemoglobinę posiada, oprócz olbrzymiej doniosłości biologicznej, ważne rozpoznawcze znaczenie ; najczulsze metody Wykrywania hemoglobiny (więc i krwi) polegają na utlenieniu barwików za pośrednictwem hemoglobiny lub jej pochodnych, zawierających żelazo. Odczyn gwajakowy polega na tern, że hemoglobina przenosi tlen z terpentyny ozonizowanej lub z dwutlenku wodoru. bezbarwny kwas gwajakowy, tworząc zeń błękitny ozonid kwasu gwajakowego. Do starannie oczyszczonej probówki wlewamy 10 kropli świeżo przygotowanej nalewki gwajakowej i 30 kropli 30/0 112 CX, następnie dolewamy powoli kilka badanego płynu, który opada na dno ; w razie obecności hemoglobiny lub jej pochodnych, zawierających żelazo, powstaje na granicy obu płynów błękitne zabarwienie. Odczyn malachitowy. Do 10-ciu kropli leukozwiązku zieleni malachitowej dodajemy 30 kropli 30/0 He 02 — zabarwienie nie powinno wystąpić ; po dodaniu badanego roztworu próba w razie obecności hemoglobiny zabarwia sie na zielono, Odczyn ten czulszy jest od poprzedniego. (zamykanie naczynek warszawa, rowniez Usuwanie brodawek )

Metody krystalizacyjne posiadają małe znaczenie praktyczne, aczkolwiek zapomocą kryształów hemoglobipy można odróżnić nawet rodzaję_krwi. Kryształy oksyhemoglobiny należą do układu rombowego, otrzymane z rozmaitych zwierząt mają jednak rozmaite kształty (ryc. 22). Kryształki Otrzymane z krwi Człowieka i psa mają kształt graniastosłupów, ze Świnki morskiej — czworościanów, z wiewiórki sześciobocznych tabliczek. Ważniejsze metody otrzymywania kryształów heminy (t. zw. Teiehmana). Odrobinę zasuszonej krwi rozcieramy końcem szklanego z jeszcze mniejszą ilością soli kuchennej (0,30/0 w stosunku do hemoglobiny) dodajemy kroplę octu lodowatego, szybko nakrywamy szkiełkiem nakrywkowem i ogrzewamy aż do ukazania się banieczek, Po oziębieniu szukamy pod mikroskopem rombowych kryształków heminy (ryc. 23). Podług Nenckiego i neskiego neeton i kwas solny nulają gie do wykrywania hemoglobiny lub jej pochodnych zawierajvych Żelazo tak samo dobrze, jak kwas octowy lodowaty i sól kuchenna. W tym celu substaneye, w których przypuszczamy obecność krwi lub samą krew, rozpuszczamy w małej ilości do 100/0 kwasu solnego i 10 do 20 ema acetonu. Odparowu powoli płyn na szkiełku zegarkowem, otrzymujemy długie igły heminy. [podobne: nefrolog, karboksyterapia, pyralgina ]

Posted by on Luty 17th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe