Posts Tagged ‘terapia czaszkowo krzyżowa warszawa’

Krzepnięcie limfy

Proces krzepnięcia limfy zależ od tych samych czynników, które wywołują krzepnięcie krwi, to jest od fibrynogenu i zaczynu Skrzep limfy jest więcej wiotki i zawiera mniej włóknika niż skrzep krwi. Czas krzepnięcia limfy wynosi 10—12 minut 1). Limfa zbierana ze zwierzęcia silnie zakuraryzowanego krzepnie czasami dopiero po kilku godzinach. Nader ciekawy jest fakt, że te ilości przy wprowadzeniu do żyły nie zmieniają zupełnie krzepliwości krwi. (zamykanie naczynek warszawa, rowniez Usuwanie brodawek ) Skład surowicy limfy i krwi. Surowica, otrzymana po odwłoknieniu limfy, zawiera pod względem jakościowym te same składniki co surowica krwi. W składzie ilościowym, zwłaszcza związków organicznych, zachodzą dość daleko idące różnice, jakkolwiek sama limfa, zbierana z różnych miejsc ustroju, nie wykazuje tej stałości, jaką cechuje skład chemiczny. Największe różnice wykazuje surowica krwi i limfy w zawartości ciał białkowych; w surowicy krwi znajdujemy 7 0/0 białka, zaś w surowicy limfy. Całkowitą pozostalość sucha surowicy limfy jest również mniejsza, waha się bowiem w granicach w surowicy krwi wynosi ona średnio 8,20/0. Wyciąg eterowy z surowicy limfy w skład którego wchodzą tłuszcz obojętny, mydło, lecytyna i cholesteryna, stanowi 9 0/ w surowicy krwi składniki te w normalnych warunkach nie przekraczają Glukozę, glykogen i kwas mlekowy znajdujemy w małej ilości jednej i drugiej surowicy. Produkta rozpadowej natury, które wydzielane zostają przez nerki, znajdują się zarówno w surowicy krwi, jakoteż i limfy; najważniejsze z nich kreatyna, kreatynina, kwasy — moezowy, hipurowy i karbaminowy oraz mocznik. Składniki nieorganiczne, znajduje się w limfie, są mniej więcej te same, co w surowicy krwi. Pewna część soli, której za pomocą dyalizy wyosobnić nie jesteśmy w stanie, związana jest w limfie z białkiem tak samo, jak w osoczu krwi. Skład ilościowy popiołu surowicy krwi ludzkiej podaje nam następująca tablica. [podobne: terapia czaszkowo krzyżowa warszawa,  cytomel t3, , integracja sensoryczna] W 1000 części surowicy: Keo                    0,394 Nayo .                4,290 Cl .                     3,612 CaO                   0,155 Mgo                   0,101 Z przytoczonych cyfr wynika, że najważniejszym składnikiem popiołu surowicy jest sól kuchenna, którą zresztą możemy w całóšci oddziel{ó zapomocą dializy. Reszta sodu znajduje się w surowicy w postaci kwaśnego węglanu i fosforanu sodu. W surowicy limfy znajdujemy liaogÓł analogiczne ilościowe stosunki, ściśle jednak nie są one jeszcze zbadane. Dwutlenku węgla zawiera limfa nieco więcej niż krew tętnieza, a mniej niż żylna.

Posted by on Luty 18th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Własności limfy

Limfa składa się z osocza i części morfotycznych,głównie ciałek białych. Przedstawia się ona jako ciecz przezroczysta, krzepnąca wolniej niż krew. Limfę zaliczają do cieczy oddziaływającyeh zasadowo, albowiem podobnie jak krew, mleko, łzy, pot, ciecz wodna (oka), płyn mózgordzeniowy, posiada ona zdolność zobojętniania znacznej ilości kwasu. Atoli, oznaczenia wykonane za pomocą ogniw koncentracyjnych wykazują, że ilość jonów wodorotlenkowych jest we wszystkich powyżej wymienionych cieczach, znikomo mała, jeżeli więc definiujemy zasadowość, jako koncentraeye wolnych jonów wodorotlenkowych. Opis metody zaczerpnięty jest z podręcznika prof. Cybulskiego. Oddziaływanie pozornie zasadowe zawiesin biologicznych zależy od wielorakich czynników; przede wszystkiem odgrywa tu ważną rolę obecność fosforanów i węglanów sodu, które ulegają hydrolizie. Tak np. jony HPOI związku tworzą z wodą bardzo małą ilość jonów OH (HPOI 1120 H2P07 + OH-) będących w stanie zobojętnić równoważną ilość kwasu; po zobojętnieniu wytwarza się nowa ilość 01-1— zdolnych znów do związania kwasu i t. d. Z drugiej strony_ zawartość w limfie ciał białkowatych które natury posiadają charakter związków amfoterowyeh (związki działające jednocześnie jako zasady i kwasy) wytwarza bardzo trudne warunki do zalkalizowania lub zakwaszenia limfy. Jeżeli chcemy za pomocą fenolftaleiny zabarwić: 1) surowicę limfy i 2) roztwór soli fizyologicznej, to do surowicy trzeba dodać ługu SO razy więcej, niż do soli; przy barwieniu zaś obu cieczy oranżem metylowym surowica limfy zużywa razy więcej kwasu niż sól 1). Ta mała wrażliwość limfy na działanie kwasów i zasad (podobnie choć nieco słabiej zachowuje się surowica krwi), posiada wielkie przyrodzone znaczenie, stanowi ona bowiem naturalną odporność organizmu przeciwko zatruciu się kwasami i zasadami, które nieustannie wytwarzają się w ustroju. (zamykanie naczynek warszawa, rowniez Usuwanie brodawek ) Składniki morfotyczne limfy. Najważniejszym składnikiem morfotycznym limfy są białe ciałka krwi, które tu noszą nazwę ciałek limfatycznych. Ciałka te mniejsze od właściwych leukocytów i posiadają duże, okrągłe jądro. Liczba białych ciałek w limfie otrzymanej z naczyń, które nie przechodziły przez węzły limfatyczne, wynosi przeciętnie 3200 w 1 mm3; limfa zaś z przewodu piersiowego zawiera ich 8000 do 9000. [podobne: terapia czaszkowo krzyżowa warszawa, cytomel t3, , integracja sensoryczna ]

Posted by on Luty 18th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe