Skurcz dowolny

Skurcz dowolny powstaje wskutek podniet, działających pośrednio, t. j. przez nerwy, i mających swe źródło w układzie nerwowym centralnym. Wszelkie, nawet najszybsze, skurcze dowolne mają charakter krótkotrwałych tężców, to też podczas nich, jak również podczas sztucznego tężca, można wysłuchać ton mięśniowy. Najłatwiej można go usłyszeć zaciskając silnie powieki, lub napinając silnie mięśnie zaciskające szczęki. Ma on wtedy charakter jakby we wnętrzu głowy rozlegającego się słabego mruczenia. Również można słyszeć ton mięśniowy, przykładając ucho, — lepiej z pomocą stetoskopy— do mięśnia dwugłowego ramienia (ni. biceps brachi). Określając wysokość tonu mięśnia, czyli częstość drgań, możemy tem samem oznaczyć liczbę podniet, dochodzących doń w jednostce czasu z układu nerwowego ośrodkowego. Wszelako próby tego rodzaju badań nie zostały uwieńczone powodzeniem i rezultaty, otrzymywane przez różnych autorów, znacznie się różniły jedne od drugich. Dopiero w czasach ostatnich udało się odfotografować ton mięśnia u gołębia. Z krzywych tych wynika, że jest on właściwie szmerem, fale dźwiękowe są nieprawidłowe, a odległości ich wahają się od do sekundy. Charakter tężca dowolnego można również oznaczyć na zasadzie zjawisk elektrycznych i tą metodą ustalono, że częstość impulsów przy tężcu dowolnym waha się od do 70 (przydomowe oczyszczalnie ścieków a kosmetyki naturalne) [hasła pokrewne: USG genetyczne, powiększone węzły chłonne pod pachami, , mielopatia szyjna objawy ]

Wysokość skurczu. Wysokość skurczu zależy od budowy mięśnia, od siły podniety i od obciążenia. Co się tyczy zależności pierwszej, to jest ona zrozumiałą ma zasadzie rozważań czysto geometrycznych. Z histologii wiadomo, że każdy mięsień składa się z włókienek kurczliwych, rozmaicie ułożonych., Gdy biegną równolegle, wtedy zmniejszenie długości tych kurczliwych jest równe skurczowi mięśnia jako całości. przypadku, kiedy włókienka kurczliwe tworzą z osią pewien kąt, skurcz całego mięśnia jest mniejszy, włókienek, i zależy właśnie od tego kąta skurczu od siły podniety, wyraża się w sposób na podniety są bardzo słabe, wysokość skurczu przy wzrasta stosunkowo powoli ; przy podnietach sil skurczu wzrastają szybciej i gdy podnieta maksymalnej, przyrosty znowu się zmniejszają, do skurczu największego, który, wśród danie rośnie już przy dalszem zwiększaniu siły się mięśnia podczas tężca może wynosić 630/0 długości włókien; przy skurczu pojedynczym jest kilkakrotnie mniejsza. skurczu od obciążenia jest zjawiskiem skomplikowanem głównie z powodu, że przy tem musimy rozciągliwością względnie ze sprężystością mięśnia.
[przypisy: rodnik hydroksylowy, nfz łódź sanatoria lista oczekujących, mięsak kościopochodny ]

Tags: , ,

This entry was posted on piątek, Grudzień 14th, 2018 at 16:23 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mięsak kościopochodny nfz łódź sanatoria lista oczekujących rodnik hydroksylowy