Skurcz mięśni

Pojecie ogólne. Zjawisko mechaniczne, dające się obserwować w mięśniu pod wpływem podniety krótkotrwałej (prąd indukcyjny, wyładowanie kondensatora) zowiemy skurczem pojedynczym. Skurcz ten może być wywołany wśród dwojakich warunków. Koniec Sp dźwigni zakreśli pewien łuk i wzniesie się ponad swoje położenie pierwotne — poziome o pewną wysokość, równą H sin fr. Przy jednakowym skurczu mięśnia wzniesienie punktu Sp będzie tem większe, im większa jest długość dźwigni H oraz im mniejsza będzie odległość punktu czepu mięśnia od osi obrotu h, słowem wzniesienie się punktu Sp nad poziom pierwotny jest cdo stosunku h który możemy zmieniać stosownie do naszych potrzeb. Jeżeli teraz koniec dźwigni będzie się dotykał okopconego to podczas skurczu mięśnia narysuje linię, z której można będzie na zasadzie rozważań powyższych obliczyć zmniejszenia się długości mięśnia. Wyobraźmy sobie, że Ów zakopcony papier jednocześnie porusza się, wtedy otrzymamy krzywą, przedstawiającą przebieg skurczu w czasie.

Zalety i wady myografu. Bezwładność. Ruch dźwigni myografu powinien być dokładnem odbiciem zmian długości mięśnia. Jest to wtedy możliwe, jeżeli dźwignia nie nabiera własnej prędko kołowej i z chwilą zatrzymania lub zwolnienia skurczu mięśnia nie porusza się sama dalej. Warunek ten jest teoretycznie nieziszczalny, zbliżyć się doń można, zmniejșzając moment bezwładności dźwigni. Cel ten można osiągnąć, biorąc dźwignię krótką z jak najmniejszą masą. To też dźwignie dłuższe niż 10 — 12 cm. nie powinny być używane. Większą część dźwigni robimy najlepiej ze źdźbła materyalu do tego celu dostarczą gatunek epigeios, a więc z lekkiego pustego wewnątrz walca, gdyż ta postać geometryczna przy danej ilości materyału najtrudniej się zgina. Część dźwigni, na której osadzamy oś, ze względu na wytrzymałość musimy wykonać z metalu. Wobec bliskości osi obrotu ta stosunkowo znaczna masa mało zwiększa moment bezwładności dźwigni. [patrz też: powiększone węzły chłonne pod pachami, , mielopatia szyjna objawy]
[przypisy: zespół marfana objawy, rumień brzeżny, rakowiak płuc ]

Tags: , ,

This entry was posted on sobota, Grudzień 15th, 2018 at 16:11 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rakowiak płuc rumień brzeżny zespół marfana objawy