Wyniki programu WHO Safe Childbirth Checklist w oparciu o coaching w Indiach cd

Trenerzy (pielęgniarki) i liderzy zespołów autokarowych (lekarze lub specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego), wszyscy byli niezwiązani z obiektami i wszechstronnie przeszkoleni w zakresie stosowania standardowego schematu zmiany zachowań, przeprowadzania wizyt w terenie podczas 8-miesięcznej fazy Wsparcia.20,21 Oczekiwaliśmy, że trenerzy będą przeprowadzać 43 całodniowe wizyty w każdym obiekcie, rozpoczynając dwa razy w tygodniu i zbliżając się do comiesięcznych wizyt. Liderzy zespołów trenerskich towarzyszyli trenerom podczas naprzemiennych wizyt (23 odwiedzin ogółem). Każda placówka wybrała co najmniej jednego członka personelu do pełnienia roli koordynatora ds. Jakości porodu, lokalnego mistrza do korzystania z listy kontrolnej i kontynuowania coachingu. Trenerzy zmotywowali opiekunów do porodu do korzystania z listy kontrolnej oraz do identyfikacji, zrozumienia i rozwiązania przeszkód w zapewnieniu wysokiej jakości opieki20 .21 Kierownictwo zespołu trenerów wspierało przywództwo w zakresie infrastruktury w promowaniu komunikacji w zespole i usuwaniu luk w opiece na poziomie placówki i powiatu poprzez dostęp do zasobów za pośrednictwem ustanowiony system opieki zdrowotnej. Oparte na chmurze zbieranie danych umożliwiło szybkie uzyskanie informacji zwrotnej na temat postępów obiektu. Nie zapewnialiśmy szkoleń w zakresie umiejętności klinicznych, wsparcia finansowego ani zaopatrzenia klinicznego (z wyjątkiem papierowych kopii listy kontrolnej).
Gromadzenie danych i wyniki
Głównym rezultatem był złożony wynik zdarzeń zachodzących w ciągu pierwszych 7 dni po porodzie, obejmujący martwy poród; wczesna śmierć noworodka; śmierć matek; lub zgłaszane przez pacjenta ciężkie powikłania matki, w tym drgawki, utrata przytomności przez ponad godzinę, gorączka z cuchnącym upławy, krwotok lub udar. Wybraliśmy miary powikłań na podstawie definicji zawartych w wytycznych WHO dotyczących ciężkich powikłań u matki, wykorzystując pytania, które zostały uprzednio zatwierdzone do zgłaszania powikłań przez pacjentów. 27-30 Wyliczyliśmy wcześniej określony, dodatkowy wynik złożony, obejmujący matczyne i okołoporodowe tylko śmierć.
Drugorzędne wyniki w okresie 7 dni po porodzie obejmowały zgon matek, powikłania matczyne, przeniesienie międzyfazowe (skierowanie), cięcie cesarskie, usunięcie macicy, transfuzję krwi i powrót do ośrodka z powodu problemów zdrowotnych. Wtórne wyniki noworodków obejmowały poród martwego dziecka, wczesną śmierć noworodka i przenoszenie międzyfazowe. Oceniliśmy wszystkie wyniki z informacji o rejestrze obiektu oraz kontaktując się z kobietami lub bliskimi członkami rodziny przez telefon w okresie od 8 do 22 dni po porodzie. Jeśli nie otrzymaliśmy odpowiedzi w ciągu 22 dni od dostawy, pracownik terenowy przeprowadził wizytę domową i podjął próbę kontynuacji do 42 dni po dostawie.
Ponadto wybraliśmy próbkę wygody 15 dopasowanych par urządzeń, w których przeszkoleni pielęgniarki gromadzący dane bezpośrednio obserwowali osoby rodzące zapewniające opiekę podczas 12-godzinnej (dziennej) zmiany w 2 miesiące po rozpoczęciu interwencji (podczas największej intensywności coachingu) i 12 miesięcy po rozpoczęciu interwencji (4 miesiące po zaprzestaniu coachingu). Ci niezależni obserwatorzy zmierzyli przestrzeganie praktyki, w tym dostępność podaży (tabela S3 w dodatku uzupełniającym)
[więcej w: powiększone węzły chłonne pod pachami, lek bez recepty na zapalenie pęcherza, skurcz tężcowy ]
[przypisy: zespół marfana objawy, rumień brzeżny, rakowiak płuc ]

Tags: , ,

This entry was posted on czwartek, Listopad 1st, 2018 at 10:28 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rakowiak płuc rumień brzeżny zespół marfana objawy