Wyniki programu WHO Safe Childbirth Checklist w oparciu o coaching w Indiach czesc 4

Personel interwencyjny i niezależni obserwatorzy nie byli jednocześnie obecni w tym samym obiekcie. Ze względu na charakter interwencji nie byliśmy w stanie zapobiec, by jakikolwiek personel placówki, większość personelu prowadzącego badania lub inni śledczy nie byli świadomi tożsamości obiektów interwencyjnych i kontrolnych. Pracownicy call-center, którzy zgromadzili większość danych wynikowych, nie byli świadomi zadań zakładu.
Zgodność z etyką
Przywództwo w każdym zakładzie zapewniało zgodę na poziomie obiektu na udział i pozwolenie dla personelu próbnego na zbieranie zidentyfiko- wanych danych dotyczących każdej kwalifikującej się kobiety z rejestrów zakładów. Przed wypisaniem pacjenta uzyskaliśmy werbalną świadomą zgodę i dane kontaktowe od każdej kobiety lub jej surogatu w celu podjęcia działań następczych. Zbieracze danych potwierdzili ustną zgodę na początku wizyty kontrolnej lub wizyty. W bezpośrednio obserwowanych porodach kobiety lub ich zastępcy wyrazili pisemną zgodę na obserwację.
Na rozprawie procesowej pracownicy przychodni i pracownicy placówki ustnie zgodzili się na udział. Zanim niezależny obserwator zebrał dane, służący urodzenia potwierdził porozumienie werbalnie. Dane elektroniczne zostały zdiagnozowane i zapisane w bazie danych zgodnej z przepisami ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych i odpowiedzialności finansowej, aby zapewnić prywatność uczestnikom.
Protokół badań został zatwierdzony przez komisje do spraw etyki w Community Empowerment Lab, Jawaharlal Nehru Medical College, Harvard TH Chan School of Public Health, Population Services International, WHO i Indian Council of Medical Research. Protokół został przejrzany i ponownie zatwierdzony co roku. Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo spotykała się co 6 miesięcy po rozpoczęciu rejestracji; jedna tymczasowa analiza została przeprowadzona po zebraniu 30% danych (patrz Dodatek dodatkowy).
Wielkość próbki
Z góry założyliśmy, że tempo pierwotnego wyniku złożonego będzie o 15% niższe w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej. Oceniliśmy, że korelacja wewnątrzklasowa (wewnątrz obiektu) wynosi 0,01, a efekt dopasowujący obniża błąd standardowy o 45%, opierając te parametry na wcześniejszych badaniach31. Naszym celem było zarejestrowanie 171.964 kobiet (85.982 na grupę) w celu wykrycia 15% względna różnica (60 zdarzeń na 1000 urodzeń w grupie kontrolnej vs. 51 zdarzeń na 1000 urodzeń w grupie interwencyjnej) z 80% mocy i poziomem alfa 0,05. Na podstawie ograniczonych danych dostępnych z Uttar Pradesh, wyjściowa częstość pierwotnego wyniku złożonego mogła wynosić nawet 120 zdarzeń na 1000 urodzeń. Stawka bazowa, która została wykorzystana w obliczeniach, została celowo ustalona na niższym poziomie niż szacowana wartość ze względu na ograniczone informacje, a także na uwzględnienie domowych zdarzeń związanych z urodzeniem w dostępnych danych, które mogą mieć podwyższoną śmiertelność.
Oceniając przestrzeganie praktyki, przyjęliśmy korelację wewnątrzklasową (wewnątrz obiektu) wynoszącą 0,01 i efekt wzorcowy dopasowania równy 0,75. Z 15 dopasowanymi parami, mieliśmy ponad 80% mocy na poziomie alfa 0,05, aby wykryć absolutną różnicę 8,5 punktu procentowego w tempie każdej praktyki porodowej pomiędzy grupami testowymi.
Analiza statystyczna
Korzystając z podejścia zamiaru leczenia, porównaliśmy wyniki między grupami testowymi, stosując test chi-kwadrat Rao-Scotta, odpowiadający dopasowanej parze, projekt skupień.32 Głównym rezultatem był dychotomiczny wynik złożony, który był obecny, jeśli którykolwiek z pojawiły się trzy główne wyniki (śmierć matek, poród martwego dziecka lub wczesna śmierć noworodka lub ciężkie powikłania matki)
[przypisy: pląsawica huntingtona wiki, , ciemnozielony stolec ]
[podobne: methemoglobina, zespół marfana test kciuka, laktomag ]

Tags: , ,

This entry was posted on niedziela, Wrzesień 1st, 2019 at 10:28 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

No Responses to “Wyniki programu WHO Safe Childbirth Checklist w oparciu o coaching w Indiach czesc 4”

 1. Nessie Says:

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 2. Kitchen Says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

 3. Mr. Wholesome Says:

  [..] Cytowany fragment: boli ząb[...]

 4. Mad Irishman Says:

  Article marked with the noticed of: komora laminarna[...]

 5. Alan Says:

  [..] Cytowany fragment: leczenie alkoholizmu[...]

 6. Celtic Charger Says:

  Dieta jest ważna,

 7. Skull Crusher Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 8. Dancing Madman Says:

  Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

 9. Apolonia Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do żylaki[...]

 10. Trip Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odżywianie[...]

 11. Tan Stallion Says:

  Article marked with the noticed of: zabiegi spa[...]

 12. Freak Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 13. Lady Killer Says:

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

 14. New Cycle Says:

  mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

 15. Wheels Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabloty sklepowe[...]

 16. Dawid Says:

  [..] Cytowany fragment: olejek palmowy[...]

 17. Bianka Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Laser Lublin[...]

 18. Izabela Says:

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

 19. Skull Crusher Says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 20. Agata Says:

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

Powiązane tematy z artykułem: laktomag methemoglobina zespół marfana test kciuka